Ask @NguPBu:

Tui là nữ. Lúc đầu vẫn nch bth nhưng do tui mà crush ghét tui. Nói block ins tui mà k block, vẫn fl và xem story tui. Tui thì unfl nhưng vẫn xem story nó. Tnhien nó unfl tui, k xem story tui nữa. Tui thì vẫn xem story nó từ ngày này sang ngày nọ. Đột nhiên lâu lâu nó xem story tui mà k fl. Là sao ạ?

Tại sao bạn thích nhưng bạn lại unfl cr?

View more

Next