@Nhat_bach__van_du

Vandu

Ask @Nhat_bach__van_du

1 người trước giờ luôn có học lực và thành tích khâ tốt, được mọi người xung quanh đánh giá cao và tin tưởng thì việc bị điểm thấp là rất tệ. Lúc nào cũng áp lực với thành tích, lúc nào cũng cố gắng nỗ lực hết mình. T lại bị điểm thấp nữa rồi.

Thật ra mọi người cũng ko quá quan tâm đến bạn như bạn tưởng đâu. 😁 Nên là thả lỏng đi, chỉ vài năm nữa thôi bạn nhớ lại chuyện này, thì cảm giác sẽ là: "có gì nghiêm trọng đâu nhỉ?"

Bạn có gặp khó khăn trong việc tìm vị trí của mình trên thế giới không?

Nội việc biết mình là ai thôi cũng chết bao nhiêu notron thần kinh não rồi bạn ợ 😉

Language: English