Ask @NhiLam18:

Ấn tượng tốt thì chẳng ai để ý nhưng ấn tượng xấu dù chỉ 1 giây thôi mọi người cũng sẽ nhớ mãi đó.

Thật vậy ạ? 🙂🙂

View more

Next