Như thuộc trường phái nào: cực đoan hay trung lập? Những người cực đoan và trung lập có thể hòa hợp được với nhau không?

Như nghỉ ai cũng sở hữu 2 đặc tính đó, chỉ khác nhau là nhiều hay ít và tuỳ vào mỗi sự việc. Nên có những việc Như sẽ rất cực đoan, nhưng đa số phần lớn là sẽ trung lập.
1 người cực đoan và 1 người trung lập cũng sẽ hoà hợp được với nhau nếu như sự bao dung và yêu thương đủ lớn :)
-chỉ là quan điểm của cá nhân thôi nhé
+1 answer Read more