Như có tin rằng mỗi người có cách phát triển khác nhau và đôi khi người ta cần sự cảm thông hơn là lời khuyên và sự phán xét không?

Tin chứ.
Mỗi người sinh ra đã là 1 cá thể độc lập, môi trường và mỗi sự kiện xảy ra trong cuộc sống cũng sẽ tác động tới sự phát triển và hình thành của mỗi người. Ai có thể chắc chắn được mình đúng 100%, thì lời khuyên và sự phán xét cũng chỉ là ý kiến từ 1 hướng.
Cảm thông là 1 việc nên làm; đặt mình vào vị trí của họ để hiểu theo hướng nhìn và suy nghỉ tại sao họ làm vậy thay vì vội vàng trách móc. Nhưng cũng nên nhớ rằng, họ có thương, có quan tâm, lo lắng thì mới có những lời khuyên hay những câu trách mắng. :)