"sẽ hoà hợp được với nhau nếu như sự bao dung và yêu thương đủ lớn". Câu này thật sự đáng được suy nghĩ và nó thật tuyệt. Như thật hay khi đưa ra câu trả lời làm người hỏi mỉm cười và phấn chấn hơn hẳn. Cảm ơn Như.

bạn khen quá lời rồi :)
+1 answer in: “Như thuộc trường phái nào: cực đoan hay trung lập? Những người cực đoan và trung lập có thể hòa hợp được với nhau không?”