Giả thuyết có thể đúng hoặc không. Như sẽ cảm nhận như thế nào khi sự thật trái ngược với giả thuyết của Như?

Giả thuyết không phải chỉ có đúng hoặc sai, mà có thể là cả 2. Bạn thấy nó sai, không có nghĩa là Như cũng cảm nhận vậy.
Đâu có gì là tuyệt đối phải không? Cứ tính tới tính lui thì mãi cũng chả biết câu trả lời. Vậy thà Như tự đặt ra giả thuyết, rồi đối mặt với kết quả.