Như có biết gì về term "jump into love" chưa ? Như có bao giờ chọn "nhảy" vào một mối quan hệ bao giờ chưa? Hay Như thuộc tuýp người "Fall in love" ?

Bạn là fan của “Love is Blind” hay fan của Trác Thuý Miêu 😂
Như cũng chả rõ mình thuộc tuýp nào. Fall là theo nghĩa passive, bị động, chắc sẽ hợp hơn ha. Còn bạn chọn cái nào?
+1 answer Read more