Như thuộc trường phái nào: cực đoan hay trung lập? Những người cực đoan và trung lập có thể hòa hợp được với nhau không?

Như nghỉ ai cũng sở hữu 2 đặc tính đó, chỉ khác nhau là nhiều hay ít và tuỳ vào mỗi sự việc. Nên có những việc Như sẽ rất cực đoan, nhưng đa số phần lớn là sẽ trung lập.
1 người cực đoan và 1 người trung lập cũng sẽ hoà hợp được với nhau nếu như sự bao dung và yêu thương đủ lớn :)
-chỉ là quan điểm của cá nhân thôi nhé

"sẽ hoà hợp được với nhau nếu như sự bao dung và yêu thương đủ lớn". Câu này thật sự đáng được suy nghĩ và nó thật tuyệt. Như thật hay khi đưa ra câu trả lời làm người hỏi mỉm cười và phấn chấn hơn hẳn. Cảm ơn Như.

bạn khen quá lời rồi :)