Ask @NhuDao:

Mình không phải người hỏi đâu. Chỉ là đọc được câu trả lời rất lạc quan và hợp lí của Như nên thấy hay nên khen đó mà. Mình nghĩ bạn hỏi cũng sẽ cười khi đọc và cám ơn bài hát Như gửi luôn :D

ừa, cười được thì tốt. Mốt bạn đó nên chọn người lạc quan mà hỏi vậy thì sẽ tốt hơn.

View more

Mình có nói Như cấm gì đâu, cũng không phải là thoải mái hay không. Nói bậy với một người không nói bậy mình thấy sai với không lịch sự lắm, nhưng không phải là không thoải mái khi nói chuyện đâu. Chỉ là nhìn Như thì nói bậy lại bay đi đâu mất.

tại thấy bạn có vẻ quan tâm về vấn đề đó quá. ừ đúng là nhiều người bạn Như hạn chế, hoặc không dùng luôn, hoặc tự thấy như họ lỡ lời khi vô tình dùng.

View more

Next