Ask @NicePicsVN:

Ghét page cực luôn í 😉 Ảnh vừa xấu vừa mờ chả có cl gì đẹp 😙 đéo bằng 1 góc @lockpham nhé 😘 @lockpham m biết hơm? Con nguuuuu đó giống i chang m mà lm tìm ảnh đẹp hơn m đí cc 👍 đụ mẹ chúng mày nấng hay s hog đi chịch mưón đi mấy con trai bao đĩ điếm 📝 nói ít hiểu nhiều nha 😍 dám rep hơm? 😗

Thứ 1: bạn đừng thách mình có dám rep hông nhé, vì bạn đã có lòng ask thì mình đâi cũng sẵn lòng tiếp 😊
Thứ 2: bạn ghét page thì đó là chuyện của bạn, mình đâu có quyền phải bắt bạn thích page, đúng chứ ? Nếu không thích thì bạn có thể phắn ngay và luông bạn nhé ( còn cái nick ask bạn hỏi mình có pk ai không thì xin thưa "không hề pk" )
Thứ 3: bạn kiu tụi mình nên đi chịch dạo, kiu tụi mình là đĩ.. ? ô hô bạn là ba má mình hay sao mà có quyền nói như vậy, thậm chí bạn cũng có thể là chưa pk mặt tụi mình nửa, nên ăn nói đàng hoàng chút bạn ạ.
Thứ 4: ok bạn là page ảnh mờ, ảnh xấu, thì đúng rồi page của tụi mình chỉ mới lập nên thiếu kinh nghiệm và tụi mình đang cố để làm tốt hơn
Thứ 5: bạn ơi, bạn ahbp quá bạn ạ. Ask như thế mà chẳng dám hide thì cũng hiểu kinh nghiệm gõ phím của bạn như nào rồi nhỉ 😊 Sống thực 1 chút ik bạn, anh hùng qá nhiều khi không tốt đâu bạn ạ!
Điều cuối cùng: Không thích thì bạn có thể phắn ngay và luôn nhé còn không mình sẽ khuyến mãi đặc biệt cho bạn 1 vé block trọn đời. Và mình thấy là bạn đang nói sản thì đúng hơn 😚
- Ran Yeong

View more

Next