Ask @NiegrzecznaEmily:

Jesteś osobą tolerancyjną? Wiele osób mówi, że tak, ale gdy przyjdzie co do czego to jednak się okazuje, że trudno im tą tolerancję okazać…

Chwaściu
Tak. Powinn sie akceptować odmiennoś innych ludzi. Ptzecież nikt nie wibiera koloru skóry. Przecież tolerujemy odmienność swoich przyhaciół to dlaczego nie potrafimy zaakceptować innych.

View more

Next