Faraqlit also answered this question with: "Zaman həmindir bəli. Yenə sübh gün çıxır, axşam batır, qışda soyuq yayda isti. Min il əvvəldə bel..."