Bahasa gawul kekinian po? Hahaha

yampun itu bahasa suda lama sekaleee