Martin Štěpi Štěpán also answered this question with: "Abychom je prožili v klidu."