@OUTOFC0NTR0L

⠀ℬ.⠀〞ᴅᴏ - ʜʏᴜɴ⠀☆

Ask @OUTOFC0NTR0L

Sort by:

LatestTop

⠀⊱ ☆ ヽ⠀#01〃 ⠀ZACZYNAMY ZABAWĘ! ⎰ Chcesz bliżej poznać naszych uczestników? Masz pytania, które chciałbyś im zadać? Śmiało, wybierz swego kandydata i zagłosuj na niego do 31.03! To pierwszy krok, by poznać odpowiedzi! Nie czekaj ani chwili dłużej. Kartka jest czysta, zapełnij ją razem z nami! 💜

ANGELES_INTERVIEWS’s Profile Photo❞ INTERVIEWS ❝⠀|⠀☆
⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀━━━━━━━━━━━━━━━━⠀ `⠀♡⠀´ ⠀━━━━━━━━━━━━━━━━
ヽ01 ZACZYNAMY ZABAWĘ  Chcesz bliżej poznać naszych uczestników Masz pytania

#KODヽTAJEMNIC ⠀ ⧽ ⠀Mroczny Strzelin zaprasza w swoje progi każdą osobę żądną przygód, tajemniczych zaginięć oraz odkrywania sekretów! Gdy prawa ręka burmistrza nagle ginie w niewyjaśnionych okolicznościach, najbardziej podejrzani są wszyscy mieszkańcy...⠀ ⧽ ⠀ https://rpstrzelin.tumblr.com

KAZDAZNAS’s Profile Photo`⠀☾ᴵ̤ᴺ̤ᴺ̤ᴬ̤ᴹ̤ᴼ̤ᴺ ᴿ̤ᴼ̤ᴸ̤ᴸ⠀;ˊ·¸
KODヽTAJEMNIC   Mroczny Strzelin zaprasza w swoje progi każdą osobę żądną przygód

⠀ ⠀

⠀ ⠀
⠀ ⠀⠀⠀ ⠀ ❖⠀'⠀ ℬ.⠀ℳ.⠀ '⠀ ᨀ⠀⠀ @UNBRXVK___MX ⠀✾ '
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⎺⎺⎺⎺⎺⎺⎺⎺⎺⎺⎺⎺⎺⎺⎺⎺⎺⎺⎺⎺⎺⎺⎺⎺⎺⎺⎺⎺⎺⎺⎺⎺⎺⎺⎺⎺⎺⎺⎺
⠀ ⠀⠀⠀ ⠀ Whenever⠀we⠀close⠀our⠀eyes,⠀we⠀can't fall
⠀ ⠀⠀⠀ ⠀ asleep,⠀we don't⠀even want to.⠀They⠀are still
⠀ ⠀⠀⠀ ⠀ there,⠀looking⠀at us⠀ with those dark, envious
⠀ ⠀⠀⠀ ⠀ eyes.⠀When will we be able⠀to look into⠀ their
⠀ ⠀⠀⠀ ⠀ eyes? When will we break the chains of the past?
⠀ ⠀
⠀ ⠀⠀⠀ ⠀ https://jpst.it/37v88 ⠀;⠀ ᚠᛟᚱᚷᛟᛏᛏᛖᚾ ᛞᚱᛖᛗᛊ⠀⋆⠀❖
⠀ ⠀
ℬℳ  ᨀ UNBRXVKMX

❃⠀「 character playlist 」⠀:⠀


⠀⠀⠀▬▬▬▬▬⠀⠀⠀⊹⠀⠀⠀ᘛ⠀ ⠀✠⠀ ⠀ᘚ⠀⠀⠀⊹⠀⠀⠀▬▬▬▬▬
⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ ⠀▔▔▔▔▔▔
⠀⠀⠀ᴛʜᴇ⠀ʙʟᴜᴇ⠀ ꜱᴛᴏɴᴇꜱ⠀⠀ ⠀ ➛⠀⠀⠀•⠀⠀⠀➛ ⠀⠀⠀ ʙʟᴀᴄᴋ⠀ʜᴏʟᴇꜱ
⠀⠀⠀ᴏɴᴇ⠀ᴏᴋ⠀ʀᴏᴄᴋ⠀ ⠀⠀ ⠀➛⠀⠀⠀•⠀⠀⠀➛⠀ ⠀⠀⠀ꜱᴀᴠᴇ⠀ʏᴏᴜʀꜱᴇʟꜰ
⠀⠀⠀ᴊᴏɴɢʜʏᴜɴ⠀⠀⠀⠀⠀ ➛⠀⠀⠀•⠀⠀⠀➛⠀⠀⠀⠀ ⠀ᴊᴜꜱᴛ⠀ꜰᴏʀ⠀ᴀ⠀ᴅᴀʏ
⠀⠀⠀ꜱʜᴀᴡɴ ᴍᴇɴᴅᴇꜱ ⠀⠀⠀ ➛⠀⠀⠀•⠀⠀⠀➛⠀⠀⠀ ᴘᴇʀꜰᴇᴄᴛʟʏ ᴡʀᴏɴɢ
⠀⠀⠀ᴏɴᴇᴡ⠀x⠀ᴘᴜɴᴄʜ⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ ➛⠀⠀⠀•⠀⠀⠀➛⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ᴡ ᴀ ʏ
⠀⠀⠀ɴ.ꜰʟʏɪɴɢ⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ ➛⠀⠀⠀•⠀⠀⠀➛⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀ ᴍᴏᴏɴꜱʜᴏᴛ
⠀⠀⠀ᴄɪɢᴀʀᴇᴛᴛᴇꜱ⠀ᴀꜰᴛᴇʀ⠀ꜱᴇx ⠀⠀ ➛⠀⠀⠀•⠀⠀⠀➛ ⠀⠀ ᴀᴘᴏᴄᴀʟʏᴘꜱᴇ
⠀⠀⠀ʀʏᴇᴏᴡᴏᴏᴋ⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ➛⠀⠀⠀•⠀⠀⠀➛⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ʜɪᴅɪɴɢ ᴡᴏʀᴅꜱ
⠀⠀⠀ᴛʜᴇ⠀ʀᴏꜱᴇ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ ➛⠀⠀⠀•⠀⠀⠀➛⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᴛɪᴍᴇ
⠀⠀⠀ᴛᴀᴇᴍɪɴ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ ➛⠀⠀⠀•⠀⠀⠀➛⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ꜱᴏʟᴅɪᴇʀ
character playlist

⠀ ⠀

⠀ ⠀
⠀ ⠀⠀⠀ ⠀ ❖ ⠀ ʟᴇᴛ ᴍᴇ ꜱᴇᴇ⠀ ᨀ ⠀ ᴡʜᴏ'ꜱ⠀ɢᴏɴɴᴀ⠀ꜱᴀᴠᴇ⠀ʏᴏᴜ?
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⎺⎺⎺⎺⎺⎺⎺⎺⎺⎺⎺⎺⎺⎺⎺⎺⎺⎺⎺⎺⎺⎺⎺⎺⎺⎺⎺⎺⎺⎺⎺⎺⎺⎺⎺⎺⎺⎺⎺⎺⎺
⠀ ⠀⠀⠀ ⠀ It⠀would⠀be⠀ easier⠀if⠀it⠀was⠀just⠀a⠀game.
⠀ ⠀⠀⠀ ⠀ ⊹⠀⠀•⠀⠀⊹⠀ It's ⠀ not, ⠀ it's ⠀ reality.⠀⊹⠀⠀•⠀⠀⊹
⠀ ⠀⠀⠀ ⠀ We⠀ ⠀fight⠀⠀in⠀ ⠀battles⠀⠀we⠀⠀can't⠀ ⠀win.
⠀ ⠀⠀⠀ ⠀ Nevertheless,⠀ ⠀we⠀ ⠀are⠀ ⠀still⠀ ⠀ fighting...
⠀ ⠀⠀⠀ ⠀ with ourselves,⠀⠀with the world, ⠀ with people.

⠀ ⠀⠀⠀ ⠀ ᶤ ᵈᵒᶰ'ᵗ ᵏᶰᵒʷ ʰᵒʷ ʷᵉ'ʳᵉ ᵍᵒᶤᶰᵍ ᵗᵒ ʷᶤᶰ⠀*⠀ᵇ̲ᵘ̲ᵗ̲ ʷ̲ᵉ̲ ʷ̲ᶤ̲ˡ̲ˡ̲ ⠀⋆⠀⋆⠀ ❖
⠀ ⠀
ʟᴇᴛ ᴍᴇ ꜱᴇᴇ ᨀ  ᴡʜᴏꜱɢᴏɴɴᴀꜱᴀᴠᴇʏᴏᴜ

Language: English