Ask @Octopus25:

Đêm nào cậu ấy cũng đợi mình học xong rồi chủ động nhắn tin tới khi mình nói mình muốn đi ngủ, nhưng mấy hôm nay cậu ấy không nhắn tin với mình nữa, lý do là gì thế? Do cậu ấy buồn? không muốn nhắn tin cho mình nữa hay còn vấn đề gì khác ? Cứu mình với, mình không chịu được

Muốn biết lý do thì cậu hỏi thẳng luôn đi. Cứ tự mình suy đoán linh tinh :))

View more

Next