nokia lumia 630 รุ่นซิมเดียวรองรับสามจีทุกค่ายมั้ยครับ แล้ว lumia 635 วางขายหรือยังครับ

ตามสเปคที่ระบุไว้ที่ Nokia รงอรับคลื่น 900/2100 MHz นะครับ สำหับรุ่นซิมเดียว ส่วน 635 คงต้องรอข่าวครับ ยังไม่วางจำหน่ายนะ