@PLATONICLOVX

⠀⠀❛⠀adríana

Ask @PLATONICLOVX

Sort by:

LatestTop

Hiya. :> Szukam dziewczyny mojego brata, bo bardzo chciałbym z niej zrobić jego byłą. ( toxic relationship hits harder ) Po szczegóły zapraszam do mnie prywatnie.

DVRNSHOT’s Profile Photoℍanderson⠀/⠀ᴛʀᴀɪᴛᴏʀ⠀♱ : ❌
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀keep calm & stay toxic ⠀♡
Hiya  Szukam dziewczyny mojego brata bo bardzo chciałbym z niej zrobić jego byłą

Related users

Jaki wizerunek chętnie byś tu zobaczył*?

⠀⠀⠀⠀⠀⠀ maybeeee... Cate Blanchett & Christian Bale.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀...or Depp.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ...or Cavill.
Jaki wizerunek chętnie byś tu zobaczył

⠀⠀

⠀⠀⠀
⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᵐᵃʸᵇᵉ ᶤᵗ'ˢ ᵖᵘʳᵖᵒˢᵉ⠀ᵒʳ⠀ᵐᵃʸᵇᵉ ᶤᵗ'ˢ ᵃ ⠀ᶰᵉʷ⠀ˢᵗᵃʳᵗ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᵒʳ ᵐᵃʸᵇᵉ⠀ᶤᵗ'ˢ ʲᵘˢᵗ ⠀ᵃ ˢᵏʸ ʷᶤᵗʰ⠀ᵘᶰᶜˡᵒᵘᵈᵉᵈ⠀ˢᵗᵃʳˢˑ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⭒⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ @DREYMANDI
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ https://jpst.it/2oxsA ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⭒
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀

☞ put a playlist here, where individual songs would show different faces of your character

⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀10 shades of Grímsdóttir⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀❜
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⭒⠀t. swift :⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ the lucky one
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⭒⠀the 1975 :⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ she way out
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⭒⠀s. gomez :⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀fun
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⭒⠀j. blunt :⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ turn me on
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⭒⠀f. sinatra :⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀anything goes
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⭒⠀k. perry :⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ thinking of you
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⭒⠀t. swift :⠀⠀⠀⠀ 'tis the damn season
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⭒⠀p. collins :⠀ ⠀ can't stop loving you
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⭒⠀d. day :⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ain't we got fun?
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⭒⠀j. mayer :⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ free fallin'
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
⠀⠀
put a playlist here where individual songs would show different faces of your

Merry ⋆ ℛevolutionary ⋆ Christmas! ⤻ https://jpst.it/2n8Ul

SADXISM’s Profile Photoanarkisti⠀;⠀MATTHÍAS⠀❜
⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Pięknie dziękuję!⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀♡
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Życzę wszystkim wesołych, pełnych
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀rodzinnego ciepła Świąt. ⠀ Adríanka
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀bardzo Was kocha i m o c n o ściska!
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀+ ⠀mam nadzieję, że rankiem znajdę
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀pod choinką miłego⠀rewolucjonistę!
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀++ miły nie-rewolucjonista też ujdzie.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
⠀⠀⠀⠀
Merry  ℛevolutionary  Christmas  httpsjpstit2n8Ul

⠀⠀⠀⠀

⠀⠀⠀
⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᵃᶰᵈ ʷʰᵉᶰ ᵈᶤᵈ ʷᵉ ᵍʳᵒʷ˒⠀ᶠʳᵒᵐ ᵃᶰᵍᵉˡˢ ᶤᶰ ᵗʰᵉ ˢᶰᵒʷ˒
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ˡᵒᵗˢ⠀ᵒᶠ ⠀ᵗʰᶤᶰᵍˢ⠀ʷᵉ ⠀ᵈᶤᵈᶰ'ᵗ ⠀ᵏᶰᵒʷ˒ ⠀ᵗᵒ⠀ ᵗʰᶤˢˑ
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⭒⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ @CXLDW4R
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ https://jpst.it/2mXOp ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⭒
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀

⠀⠀⠀

⠀⠀⠀
⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀OH KORNELÍA! ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⭒
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀helping you might not help me, but...
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀being assertive is my Achilles' heel. ⭒
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⭒⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ @DREYMANDI
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ https://jpst.it/2mRCh ⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⭒
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀
OH KORNELÍA

⠀⠀⠀⠀

⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⭒ ⭒ ⭒ ⭒ ᶤ'ᵐ ˢᵗᶤˡˡ ᵃ ᵇᵉˡᶤᵉᵛᵉʳ ᵇᵘᵗ ᶤ ᵈᵒᶰ'ᵗ ᵏᶰᵒʷ why
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ᶤ'ᵛᵉ ᶰᵉᵛᵉʳ ᵇᵉᵉᶰ ᵃ ᶰᵃᵗᵘʳᵃˡ ᵃˡˡ ᶤ ᵈᵒ ᶤˢ try, try, try...
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ʷʰᵉᶰ ᶤ ᵇʳᵉᵃᵏ ᶤᵗ'ˢ ᶤᶰ ᵃ ᵐᶤˡˡᶤᵒᶰ pieces.⠀⭒ ⭒ ⭒ ⭒
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
⠀⠀
⠀⠀⠀⠀

Kim będzie Adriana?

⠀⠀⠀⠀⠀
Nie chcę za dużo zdradzać, ale...
⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀....................................................................................................
⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀Adríanka ⠀⠀jest⠀⠀trzydziestoletnią⠀⠀⠀pielęgniarką
⠀⠀⠀⠀⠀po ⠀przejściach. ⠀⠀Ojciec ⠀⠀⠀odszedł ⠀do⠀⠀innej,
⠀⠀⠀⠀⠀gdy⠀ Adrí ⠀była ⠀jeszcze⠀⠀ malutką⠀ dziewczynką.
⠀⠀⠀⠀⠀Matka ⠀była, ⠀w ⠀dalszym⠀ ⠀⠀ciągu ⠀zresztą⠀ jest,
⠀⠀⠀⠀⠀pijaczką.⠀ Jedynie, ⠀zmarły ⠀już, ⠀⠀⠀dziadek⠀⠀był
⠀⠀⠀⠀⠀dla⠀⠀dziewczyny⠀⠀⠀cudownym⠀⠀⠀⠀promyczkiem
⠀⠀⠀⠀⠀miłości. ⠀To⠀ dzięki ⠀niemu ⠀⠀⠀była⠀uśmiechnięta
⠀⠀⠀⠀⠀i ⠀optymistyczna. ⠀⠀W⠀ szkole ⠀średniej⠀⠀poznała
⠀⠀⠀⠀⠀Elíotta,⠀ z ⠀⠀którym⠀ ⠀wzięła⠀⠀ ślub.⠀⠀Do⠀⠀pełni
⠀⠀⠀⠀⠀szczęścia ⠀⠀brakowało ⠀⠀⠀im⠀⠀⠀tylko⠀⠀⠀dziecka,
⠀⠀⠀⠀⠀którego ⠀⠀kobieta⠀ nie⠀⠀mogła⠀⠀⠀urodzić.⠀⠀Gdy
⠀⠀⠀⠀⠀Adríana ⠀w ⠀końcu ⠀⠀zaczynała ⠀⠀oswajać ⠀się⠀z
⠀⠀⠀⠀⠀myślą,⠀że ⠀nigdy nie ⠀wyda ⠀na⠀świat⠀ ⠀potomka,
⠀⠀⠀⠀⠀wybuchła⠀⠀⠀⠀⠀ wojna.⠀⠀⠀⠀⠀⠀Wojna,⠀⠀⠀⠀⠀która
⠀⠀⠀⠀⠀najprawdopodobniej⠀⠀⠀odebrała⠀jej ⠀ukochanego.
⠀⠀⠀⠀⠀Grímsdóttir ciągle ma nadzieję na⠀powrót małżonka.
⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀....................................................................................................
⠀⠀⠀⠀⠀

View more

Kim będzie Adriana

Language: English