Sadełko also answered this question with: "Dziękuję wzajemnie ??"
Łomek.@Mateusz12345678901