Gaaaba also answered this question with: "1. Nie 2. Nie 3. Żeby to raz 4. Nie, przez chorobę już nie 🙅 5. Nie"