Ask @Perzek69:

Jaka jest różnica pomiędzy miłością dziś, a miłością podczas II wojny światowej?☁

Ból żąda, by go czuć.
Wydaje mi się, ze zasadniczą różnicą jest to, że wtedy miłość była na tyle silna, ze rozdzielić ją mogła tylko śmierć, a dziś.. rzadko zdarza się, by ludzie kochali się tak mocno, ze mogli by wytrzymać wszystko, bo teraz każdy najmniejszy problem zmierza do rozstania się.

View more

Next