Ask @PrdLm:

ค่าเทอมถูก ค่าครองชีพแพง บรัยย5555 ตั้งใจเรียนน้าา แล้วกะจะเรียนคณะเกี่ยวกับอะไรยังไงหรอ

ป๊ากับแม่อยากให้เรียน Accounting แต่นี่ไม่ชอบ 😂 เลยจะเอาวุฒิละไปลองสอบแอร์ค่า

View more

+2 answers in: “ค่าใช้จ่ายในการเรียนที่นู่น ตกแล้วประมาณเท่าไหร่คะ”
Next