Ask @quocsonpqs:

Con bạn mình đi học DH bổng có em bé ==" .Mình nghe như sét đánh ngang tai!! bỏ thì nó k chịu, 1 tháng r chưa nói với gd. Ngiu nó thì ở quê, ba mẹ đi lao động k ở nhà, cũng đòi cưới! wtf? mình phải khuyên nó s đây???

Ng yêu ở quê, đi học đh trên mày mà lại có em bé. Trời xong lun, đàng chiua buồn con bé thôi. Khuyên khó lắm

View more

Next