@RVSSIANSICARIO

✟⠀LIDER OF THE BUTCHERS’

Ask @RVSSIANSICARIO

Sort by:

LatestTop

•⠀ᴘʏᴛᴀɴɪᴇ do #SXDANKYLA ⠀♡ ⠀Kiss, marry, kill - dopasuj do osób z grupy.

⠀⠀⠀✟ > ⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀YOU MADE ME CRAZY ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀♡
⠀⠀⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
⠀⠀⠀
⠀⠀⠀KISS:⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ @all_of_our_team
⠀⠀⠀MARRY:⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ *blush* first date, skinning and ...
⠀⠀⠀KILL:⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ou look like my next doll @serpensxrtiv
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ @dvvpdown ; @Thief__of__Night ; @DVRKYLEGEND
⠀⠀⠀﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒
⠀⠀⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
⠀⠀⠀∙⠀∙⠀∙⠀∙⠀∙⠀∙⠀∙ VISIT ME AND MY SLAUGHTERHOUSE⠀⠀♔
ᴘʏᴛᴀɴɪᴇ do SXDANKYLA  Kiss marry kill  dopasuj do osób z grupy

+ 2 💬 messages

read all

KNOW ME BETTER⠀⁑ ⠀7 utworów z playlisty Twojej postaci!

sxdankyla4’s Profile PhotoSODANKYLÄ⠀⋆⠀your quiet place
⠀⠀⠀✟ > ⠀⠀⠀⠀⠀⠀PLAYLIST OF THE SERIAL KILLER ⠀⠀⠀⠀ ⠀🎵
⠀⠀⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
⠀⠀⠀1. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀R.E.M. - LOOSING MY RELIGION
⠀⠀⠀2. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ KARTKY - KOSZMAR MINIONEGO LATA
⠀⠀⠀3. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀SŁOŃ - LEGION
⠀⠀⠀4. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ GREEN DAY - 21 GUNS
⠀⠀⠀5. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ KEVIN MACLEOD - POP GOES THE WEASEL
⠀⠀⠀6.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀KALIBER 44 - PSYCHODELA
⠀⠀⠀7. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀K2 - TU UMIERAJĄ ANIOŁY
⠀⠀⠀﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒
⠀⠀⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
⠀⠀⠀∙⠀∙⠀∙⠀∙⠀∙⠀∙⠀∙⠀∙ ⠀∙ BEZSENNOŚĆ BUDZI PRAGNIENIA⠀⠀♔
KNOW ME BETTER 7 utworów z playlisty Twojej postaci

KNOW ME BETTER⠀⁑⠀ zdradź trzy interesujące fakty o swoim bohaterze!

sxdankyla4’s Profile PhotoSODANKYLÄ⠀⋆⠀your quiet place
⠀⠀⠀✟ > ⠀BORN ; ⠀⠀⠀OCTOBER, 31 ⠀⠀>>> ⠀⠀ HALLOWEEN
⠀⠀⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
⠀⠀⠀>> Gabriel miał żonę i jest ona jedyną osobą, która wie o
⠀⠀⠀jego ⠀morderczym ⠀instynkcie. ⠀⠀Mężczyzna ⠀pozwolił
⠀⠀⠀jej ⠀odejść,⠀ jednakże⠀⠀stwierdził, ⠀że ⠀był ⠀⠀to ⠀błąd.
⠀⠀⠀Obecnie⠀⠀⠀⠀⠀⠀ poszukuje⠀⠀⠀⠀⠀⠀ byłej ⠀⠀⠀⠀⠀⠀żony,
⠀⠀⠀chociaż kobieta dobrze się przed nim ukrywa. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀❜
⠀⠀⠀>> Na⠀swoim ⠀koncie⠀⠀ ma⠀ trzy ⠀⠀ofiary ⠀śmiertelne,
⠀⠀⠀których⠀⠀ ciała ⠀⠀nigdy ⠀⠀nie⠀⠀zostały ⠀⠀odnalezione.
⠀⠀⠀Planuje kolejne morderstwo. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀❜
⠀⠀⠀>> Nie sprzedaje⠀ ludzkiego⠀mięsa ⠀w ⠀swojej ⠀rzeźni.
⠀⠀⠀Chociaż ⠀⠀mogłoby⠀⠀ się⠀⠀ wydawać, ⠀⠀że ⠀ ⠀Gabriel
⠀⠀⠀może ⠀⠀być ⠀⠀kanibalem ⠀⠀to ⠀⠀⠀nigdy ⠀⠀nie⠀⠀ był
⠀⠀⠀zainteresowany konsumpcją swoich ofiar. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ❜
⠀⠀⠀﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒
⠀⠀⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
⠀⠀⠀∙⠀∙⠀∙⠀∙⠀∙⠀∙⠀∙⠀∙ ⠀∙ ⠀∙ ⠀∙ ⠀⠀⠀WHITE MASK KILLER⠀⠀⠀⠀⠀♔

View more

KNOW ME BETTER zdradź trzy interesujące fakty o swoim bohaterze

⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀

⠀⠀⠀✟ > ⠀LIDER OF THE BUTCHER COMMUNITY ; killer clown
⠀⠀⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
⠀⠀⠀Pierś ⠀⠀znowu ⠀⠀tchnęła, ⠀⠀lecz ⠀⠀pierś ⠀⠀⠀lodowata,
⠀⠀⠀Usta ⠀⠀⠀⠀i ⠀⠀⠀⠀oczy⠀ ⠀⠀⠀⠀ stanęły ⠀⠀⠀⠀⠀⠀otworem,
⠀⠀⠀Na⠀⠀ świecie⠀⠀ znowu, ⠀⠀⠀ale ⠀⠀nie ⠀⠀⠀dla ⠀⠀świata;
⠀⠀⠀Czymże ten człowiek? ⠀⠀⠀•••••• ⠀⠀ Upiorem.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀❜
⠀⠀⠀﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒﹒
⠀⠀⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
⠀⠀⠀∙⠀∙⠀∙⠀∙⠀∙⠀∙⠀∙⠀∙ ⠀∙ ⠀∙ ⠀∙ ⠀⠀⠀EVIL NOT DIES TONIGHT⠀⠀♔
LIDER OF THE BUTCHER COMMUNITY  killer

Language: English