Ask @RainUki:

Nếu bạn có ba điều ước, bạn sẽ ước gì?

thứ nhất, rắc rối hiện h bay hết đi-nhưng lm j đc, phải tự giải quyết thui. thứ 2 có thật nhiều tiền để mua thứ mjk thjx-tiền k tự trên trời rơi xuống,tự kiếm đi. thứ 3, biến mất như chưa từng tại-nào đc, phải sống tiếp thui
ps: đang vô cùng mệt mỏi

View more

Next