Jaką rolę odgrywa miłość (i inne podobne uczucia) w Twoim życiu?

czyje usta i w jaki sposób całują Twoje,
które ręce pasują do Twoich i które trzymają Twoje ramiona,
z kim stawiamy wspólne kroki
idąc tym samym tempem, tą samą drogą
kto razem z Tobą stoi w obronie asekurujac, by zaatakować, żeby sił nie zabrakło,
kto myśleniem przypomina Ci samego siebie,
kto akceptuje Cię takiego jakim jesteś, podczas gdy jedyna oczekiwana zmiana
to zmiana nazwiska
Tulpa@moja_tulpa
W.@strach_w_oczach