Pzishky haya ? La 9’a boy bchi ?

نــا نــیــە دڵــم بــەس ھــونــەرە جــوانـەکـان و کــۆمــپــیــوتــەر ووەرزشــی و نــەوت و ســنــاعــە ھــەیــە لــە ٩'وە بــچــی وابــزانــم