Trường Giang also answered this question with: "Bạn đừng để tâm mà cứ đi típ cho nhẹ lòng.. Vì a nyc đã ct là đã k cần bạn nữa rồi, cho nên bạn k..."

The answer hasn’t got any rewards yet.