chú cún cầu zồng zui zẻ also answered this question with: "Tớ cũng thé :<"
Trang@thuxx_trang