Nắng Osaka also answered this question with: "bạn quá nk năng lượng tiêu cực....nên tìm lấy cho mình đam mê và cho mình nk trải nghiệm hơn đi"