Dương Minh Hiếu also answered this question with: "Cảm ơn"
Trang@thuxx_trang