anh trinh also answered this question with: "Mới đây là nghệ sĩ Anh Vũ nhưg k pải vì ung thư mà là do tắm đêm khuya gây đột quỵ 😞 cx là nghệ ..."
Trang@thuxx_trang