Huyền Trâm also answered this question with: "Muốn chết nhưng không dám, thích từ giai điệu đến lời bài hát hãy nghe thử nhé"
MrNeal96@MrNeal96
CappadonnaMarco@CappadonnaMarco
JeremyGraw@JeremyGraw
Rooktionary@Rooktionary
CheesyFactory@CheesyFactory
SimonOlivecrona@SimonOlivecrona
lucneji@lucneji
PCMixer@PCMixer
NicoVivas28@NicoVivas28
pohotu3@pohotu3
acc1bf@acc1bf
Next