Misiaczeq also answered this question with: "Jak znajde czasik?"