Natalia also answered this question with: "Nie interesuję się wcale polityką a nie będę głosować na kogoś na kogo będzie mi kazać rodzina cz..."