@S0VLLESS0NE

KING⠀♛⠀❪⠀YOONGI⠀❫

Ask @S0VLLESS0NE

Sort by:

LatestTop

ᴛᴇʟʟ ᴍᴇ ʏᴏᴜʀ ꜱᴛᴏʀʏ ᴡɪᴛʜ SSEOL 썰을 풀다.Opowiedz nam swoją historię! Wgryź się w kulturę współczesnej Korei, snuj legendy o czasach Trzech Królestw, okresu Goryeo i dynastii Joseon. Nie musisz się ograniczać - możesz być kim zechcesz i wieść życie o jakim marzysz. 썰 OTWARCIE: 14.03.2021 godz. 20:00

sseol_rp’s Profile Photo⠀⠀⁞⠀S⠀S⠀E⠀O⠀L⠀썰⠀ʀᴘ
ᴛᴇʟʟ ᴍᴇ ʏᴏᴜʀ ꜱᴛᴏʀʏ ᴡɪᴛʜ SSEOL 썰을 풀다Opowiedz nam swoją historię Wgryź się w

People you may like

lifeismypalette’s Profile Photo ௹⠀₴ora
also likes
Want to make more friends? Try this: Tell us what you like and find people with the same interests. Try this: + add more interests + add your interests

⠀⠀⠀


⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•
⠀❛⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Waiting⠀for a⠀ little sign⠀;⠀Seems⠀like⠀to⠀no⠀avail
⠀❛⠀⠀⠀⠀⠀⠀ How⠀⠀⠀⠀come⠀⠀⠀⠀you⠀⠀⠀call⠀⠀⠀it⠀⠀⠀⠀destiny?
⠀❛⠀⠀⠀⠀⠀⠀ When⠀the⠀cross⠀ you⠀bear's⠀your⠀only⠀company
⠀❛⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Save⠀⠀⠀me,⠀⠀ from⠀⠀a⠀⠀ state⠀⠀of⠀⠀un-emotion
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀✹⠀ ❛⠀ ❪⠀ᴡʜʏ ᴅᴏɴ'ᴛ ʏᴏᴜ ᴛᴀᴋᴇ ᴍᴇ ᴅᴏᴡɴ ᴡɪᴛʜ ʏᴏᴜ?⠀❫⠀⠀〴⠀〴⠀〴
⠀♦⠀♦⠀♦⠀♦⠀♦⠀♦⠀♦⠀ @STVYG07D ✾⠀ ;⠀ https://jpst.it/2mapI ⠀⠀✦
⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬⠀❪⠀⠀♛⠀⠀❫⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Waitingfor

⠀⠀⠀


⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•
⠀❛⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Give in to⠀the night,⠀ in a world⠀beyond⠀controlling
⠀❛⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Are you gonna deny⠀the savior in front of your eyes?
⠀❛⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Stare⠀ into⠀ the⠀night,⠀ power⠀beyond⠀containing
⠀❛⠀⠀⠀⠀⠀⠀ There⠀can⠀ be⠀⠀no⠀⠀better⠀⠀way⠀ of⠀⠀knowing
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀✹⠀ ❛⠀ ❪⠀🇼🇭🇾 🇩🇴🇳’ 🇹 🇾🇴🇺 🇹🇦🇰🇪 🇲🇪 🇩🇴🇼🇳 🇼🇮🇹🇭 🇾🇴🇺?⠀❫⠀⠀〴⠀〴⠀〴
⠀♦⠀♦⠀♦⠀♦⠀♦⠀♦⠀♦⠀ @STVYG07D ✾⠀⠀;⠀ https://jpst.it/2jjt9 ⠀⠀✦
⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬⠀❪⠀⠀♛⠀⠀❫⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Give in


⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•
⠀❛⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Just⠀⠀ because⠀⠀ it's⠀⠀the⠀⠀middle⠀⠀of⠀⠀⠀night
⠀❛⠀⠀⠀⠀⠀⠀ That⠀⠀don't⠀ mean⠀⠀I⠀won't⠀⠀hunt⠀⠀you⠀⠀down
⠀❛⠀⠀⠀⠀⠀⠀ And⠀⠀I⠀hope⠀you⠀know⠀⠀that⠀look⠀in⠀my⠀eyes
⠀❛⠀⠀⠀⠀⠀⠀ I⠀⠀won't⠀⠀hesitate⠀⠀to⠀ rescue⠀⠀what⠀⠀is⠀ mine
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀✹⠀ ❛⠀ ❪⠀🇼🇭🇾 🇩🇴🇳’ 🇹 🇾🇴🇺 🇹🇦🇰🇪 🇲🇪 🇩🇴🇼🇳 🇼🇮🇹🇭 🇾🇴🇺?⠀❫⠀⠀〴⠀〴⠀〴
⠀♦⠀♦⠀♦⠀♦⠀♦⠀♦⠀♦⠀ @STVYG07D ✾⠀ ;⠀ https://jpst.it/2hU6b ⠀✦
⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬⠀❪⠀⠀♛⠀⠀❫⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Just


⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•
⠀❛⠀⠀⠀⠀⠀⠀ I⠀ won't⠀⠀admit⠀⠀it⠀⠀ but⠀⠀I'm⠀⠀not⠀⠀too⠀⠀well
⠀❛⠀⠀⠀⠀⠀⠀ I'd⠀burn⠀this⠀city⠀⠀but⠀you⠀can't⠀ burn⠀this⠀hell
⠀❛⠀⠀⠀⠀⠀⠀ I⠀⠀want⠀⠀⠀a⠀⠀⠀life⠀⠀⠀that⠀⠀⠀I⠀⠀⠀can⠀⠀⠀smell
⠀❛⠀⠀⠀⠀⠀⠀ I'm⠀⠀⠀thirsty⠀⠀⠀like⠀⠀⠀a⠀⠀⠀wolf⠀⠀and⠀⠀I⠀⠀bite
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀✹⠀ ❛⠀ ❪⠀??? ???’ ? ??? ???? ?? ???? ???? ????⠀❫⠀⠀〴⠀〴⠀〴
⠀♦⠀♦⠀♦⠀♦⠀♦⠀♦⠀♦⠀ @STVYG07D ✾⠀ ;⠀ https://jpst.it/2gVcW ⠀✦
⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬⠀❪⠀⠀♛⠀⠀❫⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬


⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•
⠀❛⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Never⠀has⠀the⠀wind blown like thousand years ago
⠀❛⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Everything that⠀I’ve⠀known has left⠀me on⠀my own
⠀❛⠀⠀⠀⠀⠀⠀ I am the one who has fallen into the Path of Shadows
⠀❛⠀⠀⠀⠀⠀⠀ And⠀⠀that⠀⠀road⠀⠀⠀never⠀⠀⠀seems⠀⠀to⠀⠀⠀end
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀✹⠀ ❛⠀ ❪⠀??? ???’ ? ??? ???? ?? ???? ???? ????⠀❫⠀⠀〴⠀〴⠀〴
⠀♦⠀♦⠀♦⠀♦⠀♦⠀♦⠀♦⠀ @STVYG07D ✾⠀ ;⠀ https://jpst.it/2f-DF ⠀⠀✦
⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬⠀❪⠀⠀♛⠀⠀❫⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬


⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•
⠀❛⠀⠀⠀⠀⠀⠀ I'll⠀⠀play⠀⠀your⠀⠀game⠀⠀but⠀ I⠀do⠀not⠀play⠀fair
⠀❛⠀⠀⠀⠀⠀⠀ I'll⠀be⠀⠀your⠀answer,⠀⠀I⠀find⠀all⠀⠀that⠀you⠀seek
⠀❛⠀⠀⠀⠀⠀⠀ I'll⠀be⠀your⠀⠀tongue⠀when⠀⠀you⠀⠀cannot⠀speak
⠀❛⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Your⠀⠀silence⠀overrun⠀⠀I'm⠀⠀conning⠀⠀everyone
⠀❛⠀⠀⠀⠀⠀⠀ I⠀⠀have⠀⠀two⠀⠀sides⠀⠀that⠀cannot⠀⠀ be⠀ tamed
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀✹⠀ ❛⠀ ❪⠀??? ???’ ? ??? ???? ?? ???? ???? ????⠀❫⠀⠀〴⠀〴⠀〴
⠀♦⠀♦⠀♦⠀♦⠀♦⠀♦⠀♦⠀ @STVYG07D ✾⠀ ;⠀ https://jpst.it/2eM_F ⠀ ✦
⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬⠀❪⠀⠀♛⠀⠀❫⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

⠀⠀


⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•
⠀❛⠀⠀⠀⠀⠀⠀ For⠀⠀⠀now⠀⠀⠀my⠀⠀⠀mind⠀⠀⠀is⠀⠀ a⠀⠀⠀minefield
⠀❛⠀⠀⠀⠀⠀⠀ My⠀⠀⠀heart⠀⠀⠀is⠀⠀⠀ a⠀⠀⠀⠀⠀haunted⠀⠀⠀⠀ house
⠀❛⠀⠀⠀⠀⠀⠀ But⠀⠀ you⠀⠀can⠀⠀have⠀⠀what's⠀⠀left⠀⠀of⠀⠀me...
⠀❛⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Where⠀is⠀my⠀home⠀⠀and⠀⠀where⠀is⠀my⠀haven?
⠀❛⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Where is⠀the heart⠀my⠀name⠀has been⠀graven in?
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀✹⠀ ❛⠀ ❪⠀??? ???’ ? ??? ???? ?? ???? ???? ????⠀❫⠀⠀〴⠀〴⠀〴
⠀♦⠀♦⠀♦⠀♦⠀♦⠀♦⠀♦⠀ @STVYG07D ✾⠀ ;⠀ https://jpst.it/2dMBO ⠀✦
⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬⠀❪⠀⠀♛⠀⠀❫⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

⠀⠀


⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•
⠀❛⠀⠀⠀⠀⠀⠀ I’m⠀⠀so⠀ addicted⠀to⠀this⠀tiny⠀world⠀of⠀my⠀own
⠀❛⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Stuck⠀in⠀my⠀ cage⠀and⠀so⠀abused⠀to⠀the⠀bone
⠀❛⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Never⠀think of consequences⠀;⠀I didn't⠀feel a thing
⠀❛⠀⠀⠀⠀⠀⠀ I⠀never⠀⠀think⠀twice⠀⠀⠀;⠀⠀⠀I⠀never⠀back⠀down
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀✹⠀ ❛⠀ ❪⠀??? ???’ ? ??? ???? ?? ???? ???? ????⠀❫⠀⠀〴⠀〴⠀〴
⠀♦⠀♦⠀♦⠀♦⠀♦⠀♦⠀♦⠀ @STVYG07D ✾⠀ ;⠀ https://jpst.it/2d2K7 ⠀✦
⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬⠀❪⠀⠀♛⠀⠀❫⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Imso

Co to za postać? Należysz do jakiegoś rp?


⠀✹⠀❛⠀ Bezduszny król, diabelski władca, kat na tronie, czasami
⠀również do granic rozpieszczony⠀ paniczyk⠀❪ zwał, jak zwał ❫.
⠀Nie cieszy się dobrą sławą ani⠀⠀chwalebnym⠀szacunkiem⠀ u
⠀poddanych,⠀którzy bez⠀wahania⠀podporządkowują się⠀jego
⠀woli tylko po to,⠀ by nie zostać skazanym na stryczek lub inną,
⠀równie wymyślną karę;⠀wedle uznania m̷i̷ł̷o̷ś̷c̷i̷w̷i̷e panującego
⠀monarchy.⠀Wbrew⠀całej⠀zepsutej aurze,⠀jaką⠀wokół⠀siebie
⠀szumnie roztacza, czasami lubi poudawać kogoś,⠀kim nie jest.
⠀I nigdy nie będzie, czy to mu się podoba, czy nie.. Odziewa się
⠀w mniej kunsztowne łaszki,⠀ zakłada bambusowy⠀kapelusz⠀i
⠀wyrusza⠀między⠀⠀ludzi.⠀⠀ Z⠀czystej⠀ ciekawości⠀⠀pragnąc ⠀dowiedzieć się o tym,⠀co szepczą pomiędzy sobą mieszkańcy
⠀jego⠀państwa.⠀ Czysty egoizm⠀oraz⠀arogancja⠀pchnęły⠀go
⠀ku⠀niezbyt⠀mądrej pokusie, jaką okazało się zainteresowanie
⠀jednym z poddanych. A on nigdy nie nauczył się mówić sobie: ⠀DOŚĆ.⠀ ♦⠀♦⠀♦⠀♦⠀♦⠀♦ ⠀♦⠀♦⠀♦⠀♦⠀♦ ⠀♦⠀♦⠀♦⠀♦⠀♦ ⠀♦⠀♦⠀♦⠀♦
⠀Nie⠀należę⠀i wątpię,⠀że ten⠀fakt ulegnie zmianie,⠀ponieważ
⠀niezbyt wpisuję się tematycznie w te, które tutaj już istnieją.⠀〴

View more

Co to za postać Należysz do jakiegoś rp

⠀⠀


⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬⠀❪⠀ 윤기 ⠀❫⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•⠀•
⠀HE'S⠀⠀⠀ʺ⠀⠀ THE⠀⠀⠀ʺ⠀⠀MOST⠀⠀⠀ʺ⠀ POWERFUL⠀⠀ʺ⠀⠀ MAN
⠀AND⠀⠀ʺ⠀VILLAGERS⠀⠀ ʺ⠀ ARE⠀ ⠀ʺ⠀AFRAID⠀⠀ʺ⠀OF⠀⠀ʺ⠀HIM
⠀THEY⠀ CALL⠀HIM⠀⠀ ❛⠀ .THE⠀.SCARFACE⠀.KING
⠀HE⠀LOVES⠀TO⠀TORTURE,⠀⠀ʺ⠀⠀ ʺ⠀⠀ E̷S̷P̷E̷C̷I̷A̷L̷L̷Y̷ ̷T̷O̷ ̷O̷N̷E̷
⠀✹⠀⠀❛⠀⠀ ❪⠀????? ??? ??? ??? ???? ?????⠀❫⠀⠀〴⠀〴⠀〴⠀〴⠀〴
⠀♦⠀♦⠀♦⠀♦⠀♦⠀♦⠀♦⠀ get ready!⠀⠀ʺ⠀ i don't like to wait,⠀my dear.

Language: English