@SHININGS0L0

♕⠀⠀queen jennie.

Ask @SHININGS0L0

Sort by:

LatestTop

⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀

⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀˗ˋˏ ⠀ ⠀ https://tiny.pl/7pkg3 ⠀ ⠀ˎˊ˗
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀그게 어때? ─── @FALLWlTHME
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀i’m trapped inside of myself and
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀i⠀⠀⠀⠀⠀⠀am⠀⠀⠀⠀⠀dead
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀don’t⠀⠀⠀wanna⠀⠀⠀be⠀⠀lonely
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀just ⠀ wanna ⠀be ⠀yours.⠀⠀‧₊˚✧
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀≼⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀♕⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀≽
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
ˋˏ   httpstinypl7pkg3  ˎˊ
그게 어때

⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀

⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀˗ˋˏ ⠀ ⠀ https://tiny.pl/7p95x ⠀ ⠀ˎˊ˗
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀그게 어때? ─── @FALLWlTHME
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀and ⠀ every ⠀ time ⠀ my ⠀heart
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀b⠀⠀ ⠀e⠀⠀ ⠀a⠀ ⠀⠀t⠀ ⠀⠀s
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀match⠀your steps⠀so you don’t
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀wander around ever again.⠀‧₊˚✧
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀≼⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀♕⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀≽
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
ˋˏ   httpstinypl7p95x  ˎˊ
그게 어때

⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀

⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀˗ˋˏ ⠀ ⠀ https://tiny.pl/7jn4l ⠀ ⠀ ˎˊ˗
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀그게 어때? ─── @FALLWlTHME
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀even the darkness⠀we see is so
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀b⠀e⠀a⠀u⠀t⠀i⠀f⠀u⠀l
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀looking ⠀only ⠀directly ⠀at ⠀you
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀so⠀you⠀don't⠀go⠀away.⠀⠀‧₊˚✧˕
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀≼⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀♕⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀≽
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
ˋˏ   httpstinypl7jn4l   ˎˊ
그게 어때

⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀

⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀˗ˋˏ ⠀ ⠀ https://tiny.pl/7jj3v ⠀ ⠀ ˎˊ˗
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀그게 어때? ─── @FALLWlTHME
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀you know that i can’t show u me
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀give⠀⠀⠀⠀you⠀⠀⠀⠀me
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀i can’t show you a ruined part of
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀myself, but i still want you.⠀‧₊˚✧˕
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀≼⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀♕⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀≽
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
ˋˏ   httpstinypl7jj3v   ˎˊ
그게 어때

Poszukujesz jakichś postaci? Przyjmiesz kogoś do swojej, obranej tematyki? :) Właśnie! W jaką dokładnie tematykę uderzasz, Jennie?

Witam Cię, kochany anionimku! Może pozwolisz, że zacznę od Twojego ostatniego pytania, gdyż może to na początku zachęci. Konto zostało stworzone z prawdziwych nudów, dokładnie wczoraj. Miało być prowadzone dla pewnego role play, lecz postanowiłam iść w uniwersalne tworzenie. Chcę, aby akcja historii odbywała się w Nowym Jorku, a moją inspiracją jest serial, zapewne wielu Wam znany, ''Plotkara''. Mam ochotę tworzyć w tym oto uniwersum oraz kreować postać jako nowe pokolenie uczniów z Constance bądź St. Jude's. Dlatego też chętnie ujrzę tutaj postacie, które również będą mieli masę skandali na głowie, a znana strona plotkarska będzie je śledzić. Możesz należeć do elity Manhattanu, ale też również próbować wpasować się z Brooklynu. Ja chętnie stworzę coś ze wszystkimi, lecz nie ukryję, że świetnie byłoby pisać jakieś wątki miłosne, z przyjaciółkami ze szkoły bądź osobami, które uwielbiają zadrzeć Jennie za skórę. Mam nadzieję, że ktoś się zainteresuje oraz wstąpi do świata nowego pokolenia Plotkary.

View more

Language: English