@SNIPSNIPSWEETHEART

*  ℌAUSDAME  ⟅⠀

Ask @SNIPSNIPSWEETHEART

Sort by:

LatestTop

⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⌠⠀ ℑN—SECURE⠀⌡
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀pulling⠀me⠀close ,⠀fall⠀into
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀the⠀sway * our⠀bodies⠀thrown⠀in
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀dance⠀again .ᐟ

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀secret⠀there⠀‘ tween⠀you⠀ ﹠ ⠀me
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀our⠀heartbeats ⠀leading⠀ the⠀walk
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀ http://tiny.cc/0uysuz
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ @stxrdvst
ℑNSECURE
pullingmeclose

⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⌠⠀ ℳ ♥ MMY⠀⌡
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀who⠀could⠀know ,
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀that⠀l i m b o⠀felt⠀like⠀t h i s⠀⠀with
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀six⠀kids .ᐟ

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀and⠀so⠀many⠀years⠀behind⠀us ⠀,
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀to⠀find⠀u⠀re⠀too⠀busy⠀for⠀a⠀kiss
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ http://tiny.cc/w2csuz
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ @rabbit__boy
ℳ MMY
whocouldknow 
thatl

⟆⠀love of my life, apple of my eye⠀:⠀♡

DOLTISHBEAVER’s Profile Photo▬▬▬ ◟ⅅ.⠀ˎˊ-⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀*⠀⠀⌠ MEIN ℒ IEBLING. ♡⌡

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀i⠀suppose⠀you‘re⠀not⠀here
⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀ for⠀the⠀simple⠀chitter—chatter⠀,

⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ja ﹖
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀꒦꒷꒦
love of my life apple of my eye

People you may like

⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⌠⠀ ℜE—LAIS⠀⌡
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀so⠀i⠀do ,⠀what⠀i⠀do
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀und⠀i‘m⠀through⠀t♥♥dle —oo ,⠀but
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀mein⠀Herr .ᐟ

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀never⠀turn⠀the⠀vinegar⠀to⠀jam ⠀ ,
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀you‘ve⠀every⠀cause⠀to⠀doubt⠀me
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀ ⠀ http://tiny.cc/73sruz
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ @schematchaosu
ℜELAIS
soido

⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⌠⠀ ℑN—SECURE⠀⌡
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀i⠀have⠀no⠀guilt ,⠀no⠀one⠀to
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀blame⠀u⠀re⠀old⠀enough⠀to⠀leave
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀your⠀shame .ᐟ

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀hair⠀yes ,⠀lips⠀now
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀hands⠀⠀pressed⠀⠀up⠀⠀﹠⠀⠀down
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ http://tiny.cc/3v9ruz
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ @stxrdvst
ℑNSECURE
ihavenoguilt

Hi, Mommy. ❤️

schematchaosu’s Profile Photo⠀Aʟᴇxᴀɴᴅᴇʀ ᴾᵉʳʳᵉᶻ ❞⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀.ᐟ⠀⠀⠀⌠ ͟ℎallo , my boy. ♡⌡
Hi Mommy

(➊ NEW MESSAGE ) ‣ ✉ Co skrywa w sobie Celeste? A przed czym usilnie próbuje się bronić?

YXUR_REVDER’s Profile Photoreisa's place ⋆ ♡


⠀⠀⠀⠀⠀➫⠀⠀⠀⠀ dahl uporczywie próbuje wmówić światu
⠀⠀⠀⠀⠀oraz samej sobie⠀,⠀że jest nienaruszalna⠀,⠀byle
⠀⠀⠀⠀⠀świadomość pokazania głupiej słabości⠀,⠀ budzi
⠀⠀⠀⠀⠀u niej lęk⠀,⠀ dlatego chowa się za maską oschłej
⠀⠀⠀⠀⠀i uszczypliwej kobiety o wygórowanym ego⠀,⠀ w
⠀⠀⠀⠀⠀środku jednak nieustannie toczy walkę ze swoimi
⠀⠀⠀⠀⠀emocjami i myślę⠀,⠀że przede wszystkim ukrywa
⠀⠀⠀⠀⠀w sobie to⠀ ,⠀ że tak naprawdę łatwo ją zranić ⠀,
⠀⠀⠀⠀⠀bo nawet burmistrzowa zdaje sobie sprawę⠀,⠀że
⠀⠀⠀⠀⠀trzyma w sobie dużo miłości.⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀▐
NEW MESSAGE  Co skrywa w sobie Celeste A przed czym usilnie próbuje się bronić

(➊ NEW MESSAGE ) ‣ ✉ Cytat pasujący do Twojej postaci.

YXUR_REVDER’s Profile Photoreisa's place ⋆ ♡


⠀⠀⠀⠀⠀➫⠀⠀⠀⠀ this stuff⠀,⠀⠀oh okay i see⠀, ⠀ you think
⠀⠀⠀⠀⠀this has nothing to do with you⠀⠀,⠀⠀you go to ur
⠀⠀⠀⠀⠀closet and you select out⠀,⠀ i don‘t know⠀, ⠀that
⠀⠀⠀⠀⠀lumpy blue sweater for instance⠀, ⠀‘cause you‘re
⠀⠀⠀⠀⠀trying to tell t‘ world⠀, ⠀that you take yourself too
⠀⠀⠀⠀⠀seriously t‘ care ‘bout what you put on ur back ⠀ ,
⠀⠀⠀⠀⠀but what you don‘t know⠀,⠀is that that sweater is
⠀⠀⠀⠀⠀not just blue⠀ ,⠀ it‘s not turquoise⠀,⠀ it‘s not lapis
⠀⠀⠀⠀⠀it‘s actually cerulean.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀▐
NEW MESSAGE  Cytat pasujący do Twojej postaci

⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀ ⠀ @ALLOFYOURPIECES⠀.ᐟ⠀⠀∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙
⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀ ⠀ ─────────────────────────
⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀ ⠀ ᶤ⠀ᵈʳᵉᵃᵐᵉᵈ⠀ᵒᶠ⠀ᵐᵉᶰ⠀ʷ͟ʰ͟ᵒ ‘ ᵈ⠀ᵇʳᶤᶰᵍ⠀ᵐ‘⠀ˢʷᵉᵉᵗˢ⠀﹠
⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀ ⠀ ᵖᵘᵗ⠀ˢᵒᵐᵉ⠀ˢᵃᵘˢᵃᵍᵉ⠀ᶤᶰ⠀ᵐ‘⠀ᵖˡᵃᵗᵉ ,⠀ᵐ‘⠀ʰ͟ᵉ͟ʳʳ⠀ᵐᵃʸᵒʳ
⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀ ⠀ ʷᵃˢ⠀ᵠᵘᶤᵗᵉ⠀ᵃ⠀ᵐᵉᵃˡ ,⠀ʷᵉ⠀ʷᵉʳᵉ⠀ʷᵉᵈ⠀﹠⠀ᶤᶰ⠀ᵐᵉᶤᶰ
⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀ ⠀ ᵐᵃᵍᵉᶰ⠀ˢ͟ᵒ͟ᵐ͟ᵉ͟ᵗ͟ʰ͟ᶤ͟ᶰᵍ⠀ᵇᶤᵍ⠀ᵇᵉᵍᵃᶰ⠀ᵗᵒ⠀ᵇˡᵒᵒᵐ⠀﹠⠀ᵐᵉᶤᶰ
⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀ ⠀ ˡᶤᵛᵉʳ⠀ᵘᶰᵈ⠀ᵐʸ⠀ᵏᶤᵈᶰᵉʸ⠀ʰ͟ᵃ͟ᵈ⠀ᵗ‘ ᵛᵃᶜᵃᵗᵉ⠀ᵗ‘ ᵐᵃᵏᵉ⠀ʳᵒᵒᵐ
⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀ ⠀ ─────────────────────────
⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀ ⠀ http://tiny.cc/ylbmuz⠀⠀⠀❀ ⠀⠀ ͟H Ö R E R
⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀ ⠀ ─────────────────────────
ALLOFYOURPIECESᐟ

⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀ ⠀ @MARTWICA_EMOCJI ⠀.ᐟ⠀∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙
⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀ ⠀ ─────────────────────────
⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀ ⠀ ʷ͟ʰ͟ᵒ⠀‘ˡˡ⠀ᵏᵉᵉᵖ‧‧‧⠀ᵏᵉᵉᵖ⠀ᵐᵉ⠀ᶤᶰ⠀ᵗ͟ʰ͟ᶤ͟ˢ⠀ᵉᵛᵉᶰᶤᶰᵍ ,⠀ᵉᵛᵉᶰ⠀
⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀ ⠀ ᶤᶠ⠀ᵘ ‘ ʳᵉ⠀ᶰᵒᵗ⠀ʰ͟ᵉ͟ʳ͟ᵉ⠀ʷ ‘ ᵐᵉ ,⠀ᶤ⠀ᶜᵒᵘˡᵈ⠀ᵇᵉ⠀ᵃ⠀ᵍʳᵉᵃᵗ
⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀ ⠀ ˢᵗᵃʳ ,⠀ˢᵗᶤˡˡ⠀ᶤ‘ᵐ⠀ᶠᵃʳ⠀ᶠʳᵒᵐ⠀ʰ͟ᵃ͟ᵖ͟ᵖʸ ,⠀ᶠᶤᶰᵃˡˡʸ⠀ᶤ⠀ᶠᵉᵉˡ⠀ᵗ‘
⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀ ⠀ ʷᵒʳˡᵈ⠀ᵃʳᵒᵘᶰᵈ⠀ᵐᵉ ,⠀ᶤ‘ᵐ⠀ᵈᵉᵃˡᶤᶰᵍ⠀ᵃˡᵒᶰᵍ⠀ʷ ‘ ʷ͟ʰ͟ᶤ͟ˢ͟ᵏ͟ᵉʸ
⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀ ⠀ ─────────────────────────
⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀ ⠀ http://tiny.cc/1kxluz ⠀ ⠀ ❀ ⠀ ⠀ ͟S U G A R
⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀ ⠀ ─────────────────────────
MARTWICAEMOCJI ᐟ

⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀ ⠀ @DIORPRBLMS ⠀.ᐟ⠀ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙
⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀ ⠀ ─────────────────────────
⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀ ⠀ ᵗᶤᶰʸ⠀ˡᶤᵗᵗˡᵉ⠀ᵍᶤʳˡ⠀,⠀ʸᵉᵃʳᶰᶤᶰ‘⠀ᶠᵒʳ⠀ᵗ͟ʰ͟ᵉ⠀ʷᵒʳˡᵈ⠀,⠀ˢᵉᵗᵗˡᵉᵈ⠀
⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀ ⠀ ᶠᵒʳ⠀ᵃ⠀ʷᵉᵈᵈᶤᶰᵍ⠀,⠀ᵗᶤᶰʸ⠀ˡᶤᵗᵗˡᵉ⠀ᵍʳᵒᵒᵐ⠀,⠀ᵐ͟ᵃ͟ʳ͟ᶜ͟ʰ͟ᶤ͟ᶰ͟ᵍ⠀ᵗ‘
⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀ ⠀ ʰ͟ᶤ͟ˢ⠀ᵈᵒᵒᵐ ,⠀ᶰᵉᵛᵉʳ⠀ᵘᶰᵈᵉʳˢᵗᵃᶰᵈᶤᶰᵍ ,⠀ᵗᶤᶰʸ⠀ˡᶤᵗᵗˡᵉ⠀ʷᶤᶠᵉ ,⠀
⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀ ⠀ ᵗᶤᶰʸ⠀ˡᶤᵗᵗˡᵉ⠀ˡᶤᶠᵉ ,⠀ᵗᶤᶰʸ⠀ˡᶤᵗᵗˡᵉ⠀ᵉᶰᵈᶤᶰᵍ ,⠀ᶤ⠀ʷᵃˢ⠀ᵇᵘᶤˡᵈᶤᶰᵍ
⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀ ⠀ ᵃ⠀ᵖʳᶤˢᵒᶰ⠀ ‧ ‧ ‧ ⠀ᶤ⠀ᶜᵒᵘˡᵈ⠀ʰ͟ᵃ͟ᵛ͟ᵉ⠀ᵇᵉᵉᶰ⠀ˡᶤᵛᶤᶰᵍ⠀ᵃ⠀ˡᶤᶠᵉ
⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀ ⠀ ─────────────────────────
⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀ ⠀ http://tiny.cc/1k9luz⠀ ⠀❀⠀⠀ ͟S C H W Ü L
⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀ ⠀ ─────────────────────────
DIORPRBLMS ᐟ

⊰⠀ ͟ʷ͟ᶤ͟ᵉ͟ᶜ͟ᶻ͟ᵒ͟ʳ͟ᵉ͟ᵏ⠀ ⊱ ⠀Co tak naprawdę trzyma Celeste przy mężu? Czy została w niej odrobina miłości do niego?
⠀A﹕Oj, to jest bardzo dobre pytanie,⠀ponieważ wydaje mi się,
⠀że nawet Celeste⠀nie zna na nie dokładnej odpowiedzi.⠀Czy
⠀go kocha, to na pewno, nawet bardziej niż by sama chciała. Z
⠀tą kobietą należałoby od nowa definiować miłość,⠀bo bardzo
⠀często myli ją⠀z pragnieniem posiadania,⠀za to przy Arthurze
⠀rodzi się w niej konflikt⠀serce / poczucie dumy.⠀Kiedy mąż ją
⠀odrzuca, cierpi, ale z drugiej strony, ona sama zaczęła się nim
⠀interesować dopiero po tym, ⠀kiedy poczuła, że może stracić
⠀mężczyznę. Kocha, czy może chce go mieć ?⠀Chociaż miłość
⠀jest w niej na pewno,⠀to kochania nauczyła się⠀już za późno.
ʷᶤᵉᶜᶻᵒʳᵉᵏ Co tak naprawdę trzyma Celeste przy mężu Czy została w niej odrobina

⊰⠀ ͟ʷ͟ᶤ͟ᵉ͟ᶜ͟ᶻ͟ᵒ͟ʳ͟ᵉ͟ᵏ⠀ ⊱ ⠀Co mrozi krew w Twoich żyłach? Czy czegoś się boisz?
⠀A﹕Odpowiem za rudą,⠀bo ten uparciuch⠀nigdy⠀nie przyzna
⠀się do swoich słabości. Po pierwsze... trochę delikatniej.⠀Dahl
⠀panicznie boi się duchów,⠀ bo za dzieciaka coś ją nastraszyło
⠀w starej szopie ojca —⠀prawdopodobnie bracia zrobili jej żart,
⠀ale do dzisiaj kobieta jest przekonana, że widziała ducha i nie
⠀tknie nawet horroru klasy B. A tak poważniej —⠀burmistrzowa
⠀boi się stracić Arthura. Naturalnie. Nic nie przeraża ją bardziej,
⠀niż przeczucie, że z dnia na dzień burmistrz się od niej oddala.
ʷᶤᵉᶜᶻᵒʳᵉᵏ Co mrozi krew w Twoich żyłach Czy czegoś się boisz

⊰⠀ ͟ʷ͟ᶤ͟ᵉ͟ᶜ͟ᶻ͟ᵒ͟ʳ͟ᵉ͟ᵏ⠀ ⊱ ⠀Jak radzisz sobie ze sławą? Czy bycie żoną burmistrza to zajęcie wynagradzane przez społeczeństwo?
⠀C﹕Ktoś mi kiedyś powiedział,⠀że niektórzy ludzie⠀ po prostu
⠀urodzili się po to,⠀żeby stawać⠀przed kamerami.⠀Ja, wirklich!
⠀I chyba nie był to nawet komplement, ale tamten pacan biega
⠀dzisiaj po domach i sprzedaje jaja, a gdzie jestem ja?⠀Kamera
⠀potrafi pożreć, ale ja sama też jestem drapieżnikiem.⠀Z resztą
⠀bycie ukochaną⠀ parą miasta⠀dostatecznie⠀łechta moje ego.
ʷᶤᵉᶜᶻᵒʳᵉᵏ Jak radzisz sobie ze sławą Czy bycie żoną burmistrza to zajęcie

⊰⠀ ͟ʷ͟ᶤ͟ᵉ͟ᶜ͟ᶻ͟ᵒ͟ʳ͟ᵉ͟ᵏ⠀ ⊱ ⠀Wolałxbyś urodzić się w innej rodzinie niż w tej, do której należysz?
⠀C﹕I tak,⠀i nie.⠀Chociaż ultimatum,⠀postawione mi przez ojca
⠀nie pozwoliło mi⠀prowadzić dzieciństwa tak jak chciałam,⠀nie
⠀wiem⠀gdzie⠀bym⠀teraz⠀była,⠀ gdyby nie⠀właśnie⠀on.⠀ Nie ⠀poznałabym nawet⠀własnego męża.⠀O nabytym⠀majątku nie
⠀wspominając...⠀Nie darzę rodziny sympatią,⠀ale mam w sobie
⠀sporo⠀szacunku⠀do⠀kobiety,⠀którą⠀się⠀dzięki⠀nim⠀stałam.
ʷᶤᵉᶜᶻᵒʳᵉᵏ Wolałxbyś urodzić się w innej rodzinie niż w tej do której należysz

⊰⠀ ͟ʷ͟ᶤ͟ᵉ͟ᶜ͟ᶻ͟ᵒ͟ʳ͟ᵉ͟ᵏ⠀ ⊱ ⠀Jak widzisz przyszłość swojej postaci? Jak myślisz, jak ułoży się jej życie za 10 lat?
⠀A﹕Całkowicie szczerze?⠀Nie mam pojęcia.⠀ Bo wszystko tak
⠀naprawdę zależy od tego,⠀czy burmistrz zaakceptuje fakt,⠀że
⠀Celeste zaszła w ciążę i jak do tego podejdzie.⠀Jeśli to Arthur
⠀okaże się ojcem,⠀prawdopodobnie przy niej zostanie,⠀ale co,
⠀jeśli nie?⠀A wraz z końcem kadencji, skończy się również hak,
⠀który kobieta⠀ma na męża,⠀ponieważ⠀ten planuje⠀wyjechać
⠀z powrotem na wieś,⠀ dlatego opinia publiczna,⠀którą straszy
⠀go małżonka, nie będzie już dla niego istotna. Co za tym idzie,
⠀nic go już przy niej nie będzie trzymało, a co ona zrobi sama z
⠀dzieckiem?⠀ A może usunie ciąże⠀i⠀nie powie nic Arthurowi?
⠀Może przekona go⠀do kolejnej kadencji?⠀ Może kopnie go w
⠀tyłek⠀i⠀sama będzie kandydować?⠀Musiałaby tylko zdusić w
⠀sobie wszystkie uczucia,⠀ bo jednak ciągle kocha mężczyznę.
ʷᶤᵉᶜᶻᵒʳᵉᵏ Jak widzisz przyszłość swojej postaci Jak myślisz jak ułoży się jej

⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀ ⠀ @SCHEMATCHAOSU⠀⠀∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙
⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀ ⠀ ─────────────────────────
⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀ ⠀ ˢᵒ⠀ᵐʸ⠀ᵖᵃʳᵉᶰᵗˢ⠀ᵃˢᵏᵉᵈ⠀ᵐᵉ⠀ᵗᵒ⠀ᵇᵉ⠀ʰ͟ᶤ͟ˢ⠀ʷᶤᶠᵉ ,⠀ᵘᶰᵈ
⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀ ⠀ ᶤ⠀ˢᵗᵃᵇᵇᵉᵈ⠀ʰ͟ᶤ͟ᵐ⠀ʷᶤᵗ'⠀ᵃ⠀ᵇˡᵘᶰᵗᵉᵈ⠀ᵏᶰᶤᶠᵉ ,⠀ᶰᵒʷ⠀ʷ͟ʰ͟ᵉ͟ʳᵉ
⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀ ⠀ ᵈᶤᵈ⠀ᵐʸ⠀ᵍᵒᵒᵈ⠀ᵗᶤᵐᵉˢ⠀ᵍᵒ⠀‧‧⠀ʰ͟ᵉ⠀ᵛᵃˢ⠀ᵐʸ⠀ᵇᵒʸᶠʳᶤᵉᶰᵈ
⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀ ⠀ ─────────────────────────
⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀ ⠀ http://tiny.cc/5srjuz⠀⠀♥ ⠀⠀V E R T R A G
⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀ ⠀ ─────────────────────────
SCHEMATCHAOSU

⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀ ⠀ @DIORPRBLMS⠀⠀⠀∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙
⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀ ⠀ ─────────────────────────
⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀ ⠀ ᶤ⠀ʷᵃˢ⠀ʸᵒᵘᶰᵍ⠀ᵒᵇᵉᵈᶤᵉᶰᵗ⠀ᵃᶰᵈ⠀ᵈᵘᵐᵇ,⠀ᶤ⠀ʷᵃˢ⠀ˡᵉᵈ⠀ᵗᵒ
⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀ ⠀ ᵈᵒ⠀ᵗᵉʳʳᶤᵇˡᵉ⠀ᵗʰᶤᶰᵍˢ⠀ᵇʸ⠀ᵗʰᵉ⠀ᶜʰᵘʳᶜʰ⠀﹠⠀ᵐʸ⠀ᵐᵘᵗᵗᵉʳ
⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀ ⠀ ʷʰᵒ⠀ᵘʳᵍᵉᵈ⠀ᵐᵉ⠀ᵍᶤᵛᵉ⠀ᵘᵖ⠀ᵐʸ⠀ᵈʳᵉᵃᵐˢ⠀ ᶠ͟ᵒ͟ʳ͟⠀ᵃ͟⠀ʳ͟ᶤ͟ᶰ͟ᵍ
⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀ ⠀ ─────────────────────────
⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀ ⠀ http://tiny.cc/jz6juz ⠀ ⠀♥ ⠀ ⠀S C H W Ü L
⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀ ⠀ ─────────────────────────
DIORPRBLMS

(D)

xGAMBITx’s Profile Photo♤ ᏀᴀᴍʙɪᎢ ♤⠀Q﹕Co ukształtowało charakter Twojej postaci?⠀A﹕Być może
⠀to samo co nas wszystkich,⠀dzieciństwo.⠀Dorastając z dwójką
⠀starszych braci,⠀Celeste szybko nauczyła się, że musi walczyć
⠀o to ostatnie ciastko⠀bo inaczej ktoś inny⠀weźmie je pierwszy.
⠀Harda ręka ojca, który zmuszał ją do ciągłej nauki,⠀wyrobiła w
⠀niej cechę uporu.⠀Mamka,⠀która chłodem miała przygotować
⠀ją do prawdziwego życia, zrobiła to efektywniej niż zamierzała.
⠀Dorastanie⠀na wsi⠀wyrobiło⠀w kobiecie⠀charakterek,⠀dzięki
⠀któremu wieżowce⠀ Nowego Jorku⠀przywitały ją⠀z otwartymi
⠀ramionami,⠀zamiast pożreć.⠀ Złamane serce również⠀wiele w
⠀niej pozmieniało.⠀Jak nie dostawała czegoś w naturze,⠀ sama
⠀potrafiła to sobie wziąć,⠀najczęściej odwracając kota ogonem.
⠀Zawsze miała pieniądze, więc to za ich pomocą załatwia każdy
⠀problem.⠀To pieniądze nauczyły jak manipulować, knuć, kusić.
⠀Brać, i brać.⠀.. I niestety dopiero strata pokazała jej jak kochać.

View more

QCo ukształtowało charakter Twojej postaciAByć może
to samo co nas

⤿
⠀Q﹕Niecodzienne hobby Twojego bohatera?⠀A﹕Fajki. I tu nie
⠀mam⠀na myśli⠀papierosów⠀z pierwszego lepszego⠀marketu,
⠀tylko prawdziwe, antyczne fajki. Pasją do zbierania takich fajek
⠀zaraził⠀Celeste jej dziadek.⠀Kobieta może godzinami oglądać
⠀i polerować swoją kolekcję, posiada także kilka mniej cennych
⠀znalezisk,⠀które lubi zapalić⠀od czasu do czasu .. lub częściej.
QNiecodzienne hobby Twojego bohateraAFajki I tu nie
mamna

7X

schematchaosu’s Profile Photo⠀Aʟᴇxᴀɴᴅᴇʀ ᴾᵉʳʳᵉᶻ ❞⠀Q﹕Najdziwniejsze miejsce, w jakim uprawiała miłość.⠀A﹕Ojj,
⠀jako żona burmistrza,⠀Celeste zawsze bardzo uważa⠀w jakich
⠀miejscach dobiera sobie swoje miłosne gniazdka. Bo plotki, bo
⠀opinia publiczna i tak dalej. W dodatku za dzieciaka większość
⠀czasu spędzała⠀ na nauce niemieckiego,⠀zamknięta w swoim
⠀pokoju, ale zdarzały jej się niewielkie wyjątki.⠀Zwłaszcza teraz
⠀potrafi⠀nagle zniknąć⠀w⠀trakcie⠀spotkania,⠀jeśli zauważy na
⠀nim jakiegoś⠀ładnego stażystę⠀i oczywiście⠀nikt nie pomyśli,
⠀żeby poszukać jej w schowku na miotły, który jest niedaleko ...
QNajdziwniejsze miejsce w jakim uprawiała miłośćAOjj
jako żona

;

SADXISM’s Profile Photoanarkisti⠀;⠀MATTHÍAS⠀❜⠀Q﹕Za co kochasz swoją postać?⠀A﹕Jeju dużo by wymieniać,
⠀ale chyba⠀po prostu⠀doskonale się nią bawię. ⠀Moje postacie
⠀zawsze miały jakieś swoje humorki.⠀Kokieteryjność i krytyczne
⠀czepialstwo Celeste⠀ciekawie wychodzi przy wątkach, i już nie
⠀wspomnę⠀o jej⠀potyczkach⠀z mężem ...⠀Kocham to,⠀że idzie
⠀do celu po trupach, no i pls... sugar mama?? To tak, jakby wziąć
⠀definicję girlboss, a potem podnieść ją do catboss ..⠀Cała Cee.
QZa co kochasz swoją postaćAJeju dużo by wymieniać
ale chybapo

⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀ ⠀ @EMACIATED_NIGHTMARES⠀⠀∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙
⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀ ⠀ ─────────────────────────
⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀ ⠀ ᶤ⠀ʳᵉᵃᵈ⠀ᶤᵗ⠀ᵒᶰ⠀ᵗ ' ᶰᵉʷˢ⠀ᶠᵉᵉᵈ⠀ˡᵃˢᵗ⠀ᶰᶤᵍʰᵗ ‧‧‧⠀ᵃᶰᵒᵗʰᵉʳ
⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀ ⠀ ᶠᶤˡᵗᵉʳᵉᵈ⠀ᵖᵉʳᶠᵉᶜᵗ⠀ᵖᶤᶜᵗᵘʳᵉ⠀ᵗ ' ᶜᵒᵐᵐᵉᶰᵗˢ⠀ˢᵉᵉᵐ⠀ᵗᵒ⠀ˢᵃʸ
⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀ ⠀ ᵃ⠀ᵐᵉᵐᵒʳʸ⠀ᵒᶠ⠀ʸᵒᵘ⠀ᵃᶰᵈ⠀ᵐᵉ⠀ᵒᶰ ‧‧‧⠀ᵗʰᵃᵗ⠀ᵒᶰᵉ⠀ᵈᵃʸ
⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀ ⠀ ─────────────────────────
⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀ ⠀ http://tiny.cc/h4uhuz ⠀⠀ ♥⠀ ⠀ T A P S I G
⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀ ⠀ ─────────────────────────
EMACIATEDNIGHTMARES

❝ ✨ ᵗᵉᵐᵖˡᵃᵗᵉ #¹ [⠀ᶰ͟ᵉ͟ʷ͟ ͟ʸ͟ᵒ͟ʳ͟ᵏ͟ ͟ᵉ͟ᵈ͟ᶤ͟ᵗ͟ᶤ͟ᵒ͟ᶰ͟⠀] 〃 https://tiny.pl/9xkmq 〃 Uzupełnij template i daj się poznać innym singlom!

ᵗᵉᵐᵖˡᵃᵗᵉ ᶰᵉʷ ʸᵒʳᵏ ᵉᵈᶤᵗᶤᵒᶰ httpstinypl9xkmq Uzupełnij template i daj się

Next

Language: English