@SPlDERM4N

﹡spider-man.

Ask @SPlDERM4N

Sort by:

LatestTop


⠀⠀ _____________________________________________

⠀⠀ ⟳⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ https://justpaste.it/REDPLAGUE_05
⠀⠀ . . . . . . . . . . . . .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀. . . . . . . . . . . . .

⠀⠀ ⌈⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀( message to: @Regenerating_Degenerate )

⠀⠀ Chcę ⠀⠀obserwować, ⠀⠀jak ⠀⠀Wasze ⠀⠀dwa ⠀⠀systemy
⠀⠀ immunologiczne⠀ze⠀sobą⠀walczą.⠀Na⠀Tobie⠀wykonam
⠀⠀ niezbędny⠀test, ⠀mający ⠀na ⠀celu ⠀wyselekcjonowanie
⠀⠀ genów,⠀ ⠀odpowiadających⠀⠀⠀⠀za⠀⠀⠀s z a l e ń s t w o.
⠀⠀ Być ⠀⠀może ⠀ ⠀w⠀ ⠀Twoich⠀⠀żyłach⠀⠀właśnie⠀⠀krąży
⠀⠀ l e k a r s t w o⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀n a…⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀w s z y s t k o.

⠀⠀ _____________________________________________


⠀⠀ _____________________________________________

⠀⠀ ⟳⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ https://justpaste.it/SECOND_CHANCE01
⠀⠀ . . . . . . . . . . . . .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀. . . . . . . . . . . . .

⠀⠀ ⌈⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀( message to: @LOVEU3OOO )

⠀⠀ Przeżyjesz⠀swoje⠀życie⠀od⠀nowa. ⠀Czyż⠀to⠀nie⠀brzmi
⠀⠀ cudownie? ⠀ ⠀A ja będę mógł obserwować, jak ponownie
⠀⠀ wszystko ⠀Ci ⠀się ⠀nie⠀udaje.⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀🕷️

⠀⠀ _____________________________________________
⠀ ⠀

People you may like

Want to make more friends? Try this: Tell us what you like and find people with the same interests. Try this: + add more interests + add your interests


⠀⠀ _____________________________________________

⠀⠀ ⟳⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ https://justpaste.it/REDPLAGUE_03
⠀⠀ . . . . . . . . . . . . .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀. . . . . . . . . . . . .

⠀⠀ ⌈⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀( message to: @Regenerating_Degenerate )

⠀⠀ he ⠀ carries ⠀ more ⠀anger ⠀than ⠀a ⠀ thousand ⠀armies
⠀⠀ could⠀ever⠀bear.⠀he ⠀was ⠀betrayed, ⠀deceived, ⠀ hurt.
⠀⠀ believe⠀me⠀when⠀i⠀say⠀he⠀has⠀already⠀crossed⠀hell

⠀⠀ _____________________________________________


⠀⠀ _____________________________________________

⠀⠀ ⟳⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ https://justpaste.it/SPIDEREDAMANCY018
⠀⠀ . . . . . . . . . . . . . . .
⠀⠀
⠀⠀ ⌈⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀( ⠀message⠀ to:⠀ @GStarStudent ⠀)

⠀⠀ Marzyłem o bohaterstwie i to wydawało się⠀takie ⠀łatwe.
⠀⠀ Okazało⠀się,⠀że ⠀zła⠀nie⠀da⠀się ⠀po⠀prostu⠀pouczyć
⠀⠀ czy wlepić mu⠀m a n d a t u. Nie ma prostych rozwiązań i
⠀⠀ wybierając ⠀to ⠀ życie, ⠀ rezygnuje ⠀się⠀⠀z⠀⠀własnego
⠀⠀ s z c z ę ś c i a.⠀⠀⠀🕷️ ⠀ ⠀NIE⠀⠀CHCĘ⠀⠀TAK⠀⠀DŁUŻEJ.

⠀⠀ _____________________________________________

⠀ ⠀


⠀⠀ _____________________________________________

⠀⠀ ⟳⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ https://justpaste.it/REDPLAGUE_01
⠀⠀ . . . . . . . . . . . . .⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀. . . . . . . . . . . . .
⠀⠀
⠀⠀ ⌈⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀( message to: @Regenerating_Degenerate )


⠀⠀ I⠀⠀⠀want⠀⠀⠀to⠀⠀⠀be ⠀⠀happy⠀⠀but⠀⠀s o m e t h i n g
⠀⠀ inside ⠀ me ⠀ screams ⠀ that ⠀ I ⠀don't ⠀ d e s e r v e ⠀ it


⠀⠀ _____________________________________________


⠀⠀ _____________________________________________

⠀⠀ ⟳⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ https://justpaste.it/PATTERNOFREALITY01
⠀⠀ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
⠀⠀
⠀⠀ ⌈⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀(⠀⠀message⠀⠀to:⠀ @S0VIETSPY ⠀)

⠀⠀ Przegrywał ⠀ nie ⠀ pierwszy ⠀ raz, ⠀jednak ⠀tym ⠀razem
⠀⠀ poddał ⠀ się ⠀ dobrowolnie ⠀ i ⠀ całkowicie ⠀świadomie.
⠀⠀ Stephen ⠀⠀Strange ⠀⠀powiedział ⠀⠀mu ⠀⠀kiedyś, ⠀⠀że
⠀⠀ wszechświat⠀wzywał⠀ludzi,⠀gdy⠀nadchodziła⠀ich⠀pora.
⠀⠀ Czas ⠀ przyszedł ⠀ na ⠀⠀wujka⠀⠀Bena,⠀⠀ciocię⠀⠀May…

⠀⠀ _____________________________________________

🕸🕸 You're being followed by your fellow friendly neighborhood Spider-Man! 🕸🕸

YoureFriendlyNeighborhoodSpidey’s Profile PhotoSpider-Man

⠀⠀ _____________________________________________

⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ɪ ᴋɴᴏᴡ ʜᴏᴡ ʜᴀʀᴅ ᴛʜɪs ɪs,
⠀⠀ ᴛᴏ ⠀ʜᴀᴠᴇ ⠀ᴛᴏ ⠀ғɪɢᴜʀᴇ ⠀ᴛʜɪs ⠀sᴛᴜғғ ⠀ᴏᴜᴛ⠀ᴏɴ⠀ʏᴏᴜʀ⠀ᴏᴡɴ.
⠀⠀ ɪᴛ's ᴋɪɴᴅᴀ ɴɪᴄᴇ ɴᴏᴛ ʙᴇɪɴɢ ᴛʜᴇ ᴏɴʟʏ sᴘɪᴅᴇʀ-ᴘᴇʀsᴏɴ ᴀʀᴏᴜɴᴅ.

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ×⠀⠀⟨ followed back, brother ⟩

⠀⠀ _____________________________________________
Youre being followed by your fellow friendly neighborhood SpiderMan

#INMARVXLWXTRUST only! ⠀ → ⠀(PODSUMOWANIE 2021) Ulubiona serialowa produkcja. Dlaczego tak Cię zaintrygowała? Za co ją doceniasz?

INMARVELWETRUST’s Profile PhotoMARVEL ROLEPLAY GROUP.
⠀⠀ ∷ Dziękuję za pytanie. ♡


❯❯ #3
Właściwie skupię się na pozycjach spoza marvela, bo chociaż ten rok mieliśmy przesycony cudownościami, tak chyba bardziej wpłynęły na mnie tytuły spoza uniwersum. „Hellbound” — może i zaskakujący wybór, ale dla mnie okazał się znacznie lepszy od Squid Game. Oczywiście nie chcę ich kontrastować, bo nie są podobne, ale widziałem, że często zostają wrzucane do jednego wora.
Totalnie zakochałem się w brutalności i hipokryzji, prezentowanej na ekranie. Południowokoreański majstersztyk, oglądany z zapartym tchem.

❯❯ #2
Netflixowa „Maid” — proza życia dawno nie smakowała tak dobrze. Serial dla osób o mocnych nerwach, załamanie psychiczne gwarantowane! Mijaliśmy się z miniaturką i jakoś nie czułem się zaciekawiony, po jakimś czasie kliknąłem odtwarzanie, i świat nie wyglądał już tak samo. Trudna i samotna podróż przez ciężkie wybory; powrót do miejsca startu, aby walczyć od nowa.

❯❯ #1
„Invincible” skusi każdego fana superherosów. Nieschematyczny origin, którego dawno nie doświadczyłem. Cudowny powiew świeżości, pozwalający spojrzeć na niektóre sprawy z nieco innej perspektywy. Tutaj nie da się nudzić. ❤️

A żeby kompletnie nie odchodzić w inną stronę, niż nasze ukochane uniwersum, pozwolę sobie wypisać w kolejności malejącej seriale z poprzedniego roku, zaczynając od tych, które zachwyciły mnie najbardziej.
· What If…? > WandaVision > Loki > TFATWS > Hawkeye.

View more

INMARVXLWXTRUST only   PODSUMOWANIE 2021 Ulubiona serialowa produkcja Dlaczego

#INMARVXLWXTRUST only! ⠀ → ⠀(PODSUMOWANIE 2021) Ulubiona filmowa produkcja. Dlaczego tak Cię zaintrygowała? Za co ją doceniasz?

INMARVELWETRUST’s Profile PhotoMARVEL ROLEPLAY GROUP.
⠀⠀ ∷ Dziękuję za pytanie. ♡


❯❯ #3
„Diuna” zajmuje zaszczytne ostatnie miejsce na krótkiej liście produkcji, które brutalnie wyciskały ze mnie emocje. Zapewne każdy przyzna, że fabuła jest zawiła i tak naprawdę dostajemy na razie sam papierek, do którego wkrótce dołączy cukierek. Soundtrack nadal obija się we wnętrzu mojej czaszki i pewnych dźwięków chyba już nigdy nie usunę z pamięci. Nie jest to tytuł marvelowski i przyznam, że sam jestem zdziwiony, iż coś spoza uniwersum spiorunowało mnie tak poważnie i wywarło niebotycznie pozytywne wrażenie. Seans się skończył, a ja miałem uchylone usta; to już, to tyle? Jeśli ktoś wciąż nie zdążył nacieszyć się efektami audiowizualnymi, to radzę nadrobić straconą pozycję!

❯❯ #2
Film, który krzywdzi. „Cherry” nie zapowiadał się wcale tak dramatycznie, a jednak zmiażdżył mi serce. Tom Holland znakomicie wprowadza nas do swojego tragicznego świata, dzięki czemu możemy towarzyszyć mu w szambie problemów i niesprawiedliwości świata. Długa szpila i mocny kopniak od szarej rzeczywistości. Wszystko to okraszone odrobinę nieprzyzwoitym humorem, świetnie doprawiającym i tak ostrą całość.

❯❯ #1
Podium przypadło niczemu innemu, jak No Way Home. Tutaj nie trzeba wiele tłumaczyć. Film sprzedał się sam, nawet wówczas, gdy nie byliśmy pewni, czy w ogóle dostaniemy jakiś zwiastun. Płakałem i śmiałem się aż do rozpuku. Dopieszczone arcydzieło; spięte w klamrę najważniejsze postaci z dzieciństwa, finalnie mogące stoczyć wspólną bitwę. Wahanie, rozpacz i bezbrzeżna miłość do bliskich. Oczekiwania spełnione w niewyobrażalnie spektakularny sposób. Po ponad dwóch tygodniach od pobytu przed wielkim ekranem wciąż potrafię się rozpłakać, wspominając fabułę. Dałbym sobie wykasować wspomnienia, aby móc przeżyć to ponownie. ♡

View more

INMARVXLWXTRUST only   PODSUMOWANIE 2021 Ulubiona filmowa produkcja Dlaczego tak

(⠀ᵐᵃʳᵛᵉˡ⠀)⠀ Na czym głównie opierasz swoją postać? Na filmach i serialach, kreskówkach, komiksach w których pojawiła się ta postać czy może opierasz się o swoje wyobrażenia?

⠀⠀ ∷ Dziękuję za pytanie. ♡


Jeśli chodzi o pierwszy, pełnoprawny wątek, to uznałem, że fajnie byłoby podchwycić kanonicznego Petera z TASM. W praniu jednak wyszło, iż myśl ta była pojedyncza i kieruję się własną interpretacją bohatera. Pajęczak jest jedną z niewielu postaci, które znam naprawdę dobrze i nie muszę się nad niczym zastanawiać. Szybko uznałem, że żadne jego przedstawienie mnie nie satysfakcjonuje i kombinuję sam.
Nigdy też nie dzieliłem Parkera na tego od Raimiego, Webba czy Wattsa. Postrzegam ich bardziej jako fuzję i to chyba widać na pierwszy rzut oka. Scaliłem ich charaktery w jeden i uważam, że wyszło super. :D
Wizerunkowo obstaję przy Garfieldzie, ale postrzegam go zuuupełnie inaczej. Animacja "What If...?" chyba najtrafniej go uchwyciła i KOCHAM to, jak został pokazany. ❤️
Zatwardziały fan komiksów na pewno może przyznać, że sporo z nich przemycam, ale w sposób mniej oczywisty i widoczny. Nigdy nie miałem zamiaru całkowicie odejść od, hm, głównego stelaża? I lubię w każdym tekście rzucić jakiś smaczek.
W sumie nadałem sobie taką małą misję, mianowicie chciałbym uczepić się tej nieszczęsnej żałoby. Peter nie jest dobry w traceniu i powoli realizuję pewne marzenie, cieszę się z tego powodu i mam nadzieję, że będę mógł wywlec na wierzch wszystkie jego demony. Ma ich naprawdę sporo, desperacja to najgorsza broń w jego ręku.
Jeszcze raz ślicznie dziękuję za pytanko i przesyłam moc uścisków <3 I życzę wszystkim zdrowych i wesołych świąt! Wigilia już niebawem i mam nadzieję, że miło spędzicie ten czas; przede wszystkim tak, jak chcecie. 🥺💕

View more

ᵐᵃʳᵛᵉˡ Na czym głównie opierasz swoją postać Na filmach i serialach kreskówkach

Szukasz MJ?

⠀⠀ ∷ Dziękuję za zainteresowanie. ❤️

Ogólnie za poszukiwania to Oskara nie dostanę, jestem w tym bardziej niż mierny i po prostu ich unikam. Totalnie wątpię w swoje umiejętności zaopiekowania się kimś, a uważam, że założenie konta specjalnie pod taki zabieg to ogromna przysługa, wymagająca odpowiedniego "wynagrodzenia". Raz dałem sobie szansę, ale no po prostu nie czuję się w takim układzie najlepiej, zwłaszcza z moim żółwim tempem. Także to tak """"słowem""""" wyjaśnienia, bo się zaraz rozgadam jak na rozprawce. XD
Wpadło mi też trochę nowych rzeczy i jak na ten moment, to dotarłem do swojego szczytu możliwości. Dziękuję Ci jednak ślicznie i mam nadzieję, że prędzej czy później, odnajdziesz swoje miejsce i postać, która Tobie będzie pasować jak ulał ❤️
Tymczasem ode mnie wielki buziak i jakiś fajny gif 💕

View more

Szukasz MJ


⠀⠀ _____________________________________________

⠀⠀ ⟳⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀ https://justpaste.it/SPIDEREDAMANCY016
⠀⠀ . . . . . . . . . . . . . . .
⠀⠀
⠀⠀ ⌈⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀( ⠀message⠀ to:⠀ @GStarStudent ⠀)

⠀⠀ Przyszedł ⠀⠀⠀do⠀⠀⠀niej,⠀⠀⠀ale⠀⠀⠀był⠀⠀⠀już⠀⠀⠀inny.
⠀⠀ Pociągła ⠀⠀⠀ twarz ⠀⠀⠀ jakby ⠀⠀⠀bardziej ⠀⠀⠀dojrzała,
⠀⠀ a ⠀ wicher ⠀ we ⠀ włosach⠀ ⠀ucichł; ⠀ ciemne ⠀ strączki
⠀⠀ układały⠀się⠀w⠀jedną⠀stronę,⠀ulizane⠀ciężarem⠀myśli.

⠀⠀ _____________________________________________

Aaaaa uwu, jesteś taki słodki ♡

GStarStudent’s Profile Photoɢ ᴡ ᴇ ɴ ᴅ ᴏ ʟ ʏ ɴ ᴇ
⠀⠀ ∷ BO SIĘ ZARUMIENIĘ!!


Nie jestem słodszy od swojej przepięknej dziewczyny, oczywiście! Widziałaś się w lustrze, Gwen? 🥰
Aaaaa uwu jesteś taki słodki

(➊ NEW MESSAGE ) ‣ ✉ Przewspaniała kreacja Spider-Mana! Każdy Twój tekst pochłania się z ogromną ciekawością, cudowne pomysły! ♡

YXUR_REVDER’s Profile Photoreisa's place ⋆ ♡
⠀⠀ ∷ MATKO BOSKA, DZIĘKUJĘ!

Nie umiem się wysłowić, taki ze mnie przeszczęśliwy człek 💕 Kimkolwiek jesteś, wysyłam Ci tonę buziaków oraz porządnego przytulasa! Naprawdę, Twoje słowa to miód na moje serce ❤
Brawa należą się przede wszystkim moim ukochanym współautorom, to dzięki ich kreatywności zbudowaliśmy obecne fabuły!

(➊ NEW MESSAGE ) ‣ ✉ Czy jeśli Peter mógłby cofnąć jedną decyzję, zdając sobie sprawę z przyszłych konsekwencji, to zdecydowałby się na to?

YXUR_REVDER’s Profile Photoreisa's place ⋆ ♡
⠀⠀ ∷ dziękuję za pytanie! < 3


Hm, zależy, jaka byłaby to decyzja. Wysokość stawki maczałaby w tym swoje palce (gdy pajączek byłby już trochę starszy). Za młodziaka chyba bez zastanowienia by wywinął taki numer? Chcąc "dobrze"? A później właśnie zastanawiałby się dwa razy, czy serio warto.

(➊ NEW MESSAGE ) ‣ ✉ Co skrywa w sobie Peter? A przed czym usilnie próbuje się bronić?

YXUR_REVDER’s Profile Photoreisa's place ⋆ ♡
⠀⠀ ∷ dziękuję za wszystkie pytanka, kochani!
⠀⠀ Jesteście cudowni ❤ I przede wszystkim ukłon
⠀⠀ należy się wykonawczyni! Reiso, wykonujesz kawał
⠀⠀ dobrej roboty ♡


Strach. Spakował bojaźń na samo dno serca, ale i tak zbyt często wyłazi na wierzch. Jako młodziak otrzymał moce, ale stracił wujka, najpierw rodziców. Pozostała mu ciotka, która z pewnością nie dożyje wieku superseniora.
Ukochana umarła na jego własnych oczach. Będzie musiał zacząć od nowa, pracując najpierw nad samym sobą.
Parker całe życie miał pod górkę i z wiekiem — przeszkód wcale nie ubywało.
Sądzę, że broni się przed tym, aby nikogo już więcej nie zawieść. Może obawia się też tego, że „albo umiera się bohaterem lub żyje wystarczająco długo, aby stać się złoczyńcą”?
Od zawsze chciał czynić dobro, ale wpływ innych… cóż, jest podatny na manipulacje. Zwłaszcza takiego jednego miliardera w czerwono-złotej zbroi.

View more

(➊ NEW MESSAGE ) ‣ ✉ Wskaż dwie postacie, z którymi Peter najbardziej się dogaduje i dwie postacie, z którymi w ogóle się nie dogaduje.

YXUR_REVDER’s Profile Photoreisa's place ⋆ ♡
⠀⠀ ∷ dziękuję za pytanie! < 3


NAJLEPIEJ DOGADUJE SIĘ Z:
· Gwen;
· ciocią May.
NAJGORZEJ DOGADUJE SIĘ Z:
· Harry Osborn.
· J. Jonah Jameson 🥶

(➊ NEW MESSAGE ) ‣ ✉ Jaka postać z zupełnie innego uniwersum/filmu/serialu idealnie pasowałaby do Parkera? Uzasadnij swój wybór.

YXUR_REVDER’s Profile Photoreisa's place ⋆ ♡
⠀⠀ ∷ dziękuję za pytanie! < 3


Caitlin Snow / Killer Frost. DEFINITYWNIE.

(➊ NEW MESSAGE ) ‣ ✉ Cytat pasujący do Twojej postaci.

YXUR_REVDER’s Profile Photoreisa's place ⋆ ♡
⠀⠀ ∷ dziękuję za pytanie! < 3


focused on the vision
trying to pay tuition
for the ones I'm missing
family is a mission
put you on to things you thought were impossible
On and on, me and you, we're unstoppable.

(➊ NEW MESSAGE ) ‣ ✉ Planujesz jeszcze jakieś wątki?

YXUR_REVDER’s Profile Photoreisa's place ⋆ ♡
⠀⠀ ∷ dziękuję za pytanie! < 3


Gdybym tylko miał czas 🥺🥺 Na razie, z wiadomych przyczyn, nie planuję kolejnych historii, ale mam nadzieję, że to się wkrótce zmieni! Mam ogromną chęć na historię, gdy bohater znacznie później odkrywa, że posiada moce. Traci wszystkich bliskich i nagle okazuje się, że jest czymś więcej, niż tylko zwyczajnym śmiertelnikiem. Bardzo mnie ciekawi, czy wówczas Peter pójdzie drogą dobra, czy może nie udźwignie tej słynnej "wielkiej odpowiedzialności". ;>

(➊ NEW MESSAGE ) ‣ ✉ Czy wyobrażasz sobie spotkanie z alternatywną wersją Spider-Mana?

YXUR_REVDER’s Profile Photoreisa's place ⋆ ♡
⠀⠀ ∷ dziękuję za pytanie! < 3


JA SIĘ TAK STRESUJĘ, ŻE PRAWIE PO ŚCIANACH CHODZĘ. MOŻE DZIĘKI TEMU ZAŁAPIĘ SIĘ DO KOLEJNEGO FILMU. XDD
Ale tak na serio — nie umiem o tym myśleć. Nie zastanawiam się, aby nie mieć oczekiwań, ale wizja zjednoczenia pajorów i ulokowania ich gdzieś blisko siebie... aww ❤

(➊ NEW MESSAGE ) ‣ ✉ Jak zareagowałby Peter, gdyby wszyscy się dowiedzieli o jego sekrecie?

YXUR_REVDER’s Profile Photoreisa's place ⋆ ♡
⠀⠀ ∷ dziękuję za pytanie! < 3


O tym właściwie chciałbym się rozgadać! W swój monolog wciągnę Doktora Dooma, z którym ostatnio rozmawialiśmy, jak łatwo byłoby odkryć prawdziwą tożsamość Petera. Do tej pory nie wiem, jakim cudem pajęczaki nie utraciły możliwości zasłonięcia się maską. No, prócz jednego. Działającego w grupie... Mam dosłownie wtf, gdy pomyślę, że Parker Toma Hollanda wylądował w tak niefortunnej sytuacji. Ale okej!
Tobey Maguire poradził sobie lepiej, najbliżsi go wywęszyli, ale to porywanie ciotki i Mary Jane?? Akurat do nich leci szybciutko i walczy emocjonalnie...
W jakimś komiksie Tony mu to powiedział. Przybijałem piątkę z tą książką, bez kitu. XD
A jak by zareagował mój pajor? To zależy od kontekstu. Coś tam sobie planuję i w mojej wizji Peter sam wyznaje, iż jest tym słynnym Spider-Manem. Tak szczerze — wydaje mi się, że to jego decyzja i jeśli ktoś ma szastać sekretami, to on.
W komiksach dba o to, aby nikt się nie dowiedział, ale jego słabymi punktami są ciotka i ukochana. To tylko kwestia czasu, nim zbiry dodadzą dwa do dwóch.
Zareagowałby paniką, ale podejrzewam, że wówczas miałby przy sobie kogoś, kto ogarnia sytuację i przekuje te wieści w coś pozytywnego. Mam nadzieję 👌❤

View more

(➊ NEW MESSAGE ) ‣ ✉ Pozdrowienia dla super Pająka!

YXUR_REVDER’s Profile Photoreisa's place ⋆ ♡
O kurczaki, pierwsze pytanie i od razu zaczynamy z grubej rury! Dziękuje anonimowa osóbko, zarumieniłem się 💘 Naprawdę miło czytać takie wiadomości, ily i mam nadzieję, że Twój wieczór będzie udany! ♡
NEW MESSAGE    Pozdrowienia dla super Pająka

Next

Language: English