Ask @SandHo:

Nếu một ngày bạn phải quên đi mọi thứ, bạn sẽ muốn giữ kí ức về điều gì nhất?

Thật sự thì mình từng ước “được” mất trí nhớ, dù chỉ trong 1 khoảng tgian ngắn, cuộc sống ngột ngạt quá. Mình mong lúc đó những kí ức về bà nội sẽ hiện hữu trong trí nhớ của mình.(:

View more

Next