@SangHee966

Sang Hee

❤️ Likes
show all
cold512’s Profile Photo

Latest answers from Sang Hee

công nhận ngứa thật =))

ngứa chỗ nào vậy ?
tự gãi đê bảo mình làm gì

:v 254, tắt lap và học ngay cho tôi :v

hóa ra là chị vịt
e phải cày 2048 cho = chị ms dc

để a hỏi đầu tiên vậy? :3 đố pé N bít a là ai đấy? :v

hẳn là pé?
a là ai vậy? hé lộ đi

Thấy chưa có ai hỏi nên nhảy vào hỏi một câu vậy Chị có hay bị người khác ném đá khi cứ thích quay lưng vào mặt họ lúc đang nói chuyện hem :3

có ai nói vs bạn rằng là bạn rất vô duyên k?

Language: English