Ask @Sh__moo5:

إبشع،شعور؟

-


" أبشع شُعورلماتمربفترةأنتَ موعارف وش تسميهامن بشاعةهلشُعورالغريب،تنعزل عن اللي حولك من أهل وصحاب وحباب،حتى الشخص اللي تشوفوه سرسعادتك وراحتك وعافيتك تكره قربوه،حتى نفسك؟تكرها،تقول بنفسك فترةوتمر،هي فعلاًفترةوتمربس هلشُعوريايخليك تضعف ويتغلب عليك ويزيدكُرهك للي حولك ولنفسك يايقويك وتتغلب عليه ويزيدحُبك للي حولك وترجع مثل ماكنت،وسبب هلشُعورمن اللي حولك خلك دايم مكتفي بنفسك،وخلك مُجرد عابر بخيرك لابشرك،خل اللي يعرفونك يذكرونك بجمل أشيئاك لاببشاعتها " .

View more

جواب ثابت؛

المليكـاه,شُروق‎³³.
-


" شُعورحُلولماتتعرف عشخص بفترةقصيرةويجيك شُعورأنك تعرفةمن سنين ويصيرروتينك اليومي حتى لماتمردقيقةوماتكلمةيحس بشيءناقص بيومه ويحس أن يومةكئيب ويقلب الدنياعشانك ولماتفتح المُحادثةتلقى كلام كثير وطويل ويهاوشك ليش أختفبت!تحس بشُعورحُلويجيك شُعورأنك مُهم بحياته ويكرةيمرالوقت من دونك،حتى لحظةماتقولةأنك بتنام يزعل ويردبلاخلك ماشبعت منك!،ولحظةماتنام وعارف أنك نايم يجلس ويكتبلك كلام كثير وطويل عشان لماتصحى تصحى مبسوط ومروق،لأنوه يحب يشوفك تضحك يحب يشوف ضحتك،كل شغلةالشغال أنتَ،كلامةأسلوبةحركاته مثلك يقلدك بكلشيءتحسةجُزءمنك من روحك تحسةقطعةمن قلبك،ولحظةمايحس أنك مضايق وقافلةبوجهك الدنيا؟يقولك تعال أحتويك بكلامي وقلبي تعال أناسندك أناقلبك أناغير عنهُم كلهُم بس لاشوف دمعك تنزل ولاشوف وجهك عابس خل ضحكتك دايماً بوجهك،تحسةجد واقف معك بكلشيء.
وقسى شُعورلماتتعلق بهلشخص بشكل كبيرويتغيرعليك بدون سبب،ويقل الكلام بينكُم،ويقل أهتمامةفيك،تحسة غريب عنك!،ووقت ضيقتك؟ماتلقاة،تصحى ماتلقى منه رسألةحلوة،كلشيء تغيرحتى شُعورك تغير،لحظتهاتتمنى أنك ماعرفته ولاحبيته بهلكثرولحظات تتمنى كلشيءكان بينكُم يرجع،بس مابيدك شيءغيرك جاءوخذمكانك لأنةمل منك ✨💔!! " .

View more

Next