Mostafa Mohamed also answered this question with: "بالنسبه لحملات التبرع بالدم ف انا ضد فكرة العربيات اللى بتقف دى والناس السمجه اللى بتندهلك وضد فك..."