Ask @Shahzade:

İnsanlar ilk anlarda özlərini olduğu kimi deyil də olmaq istədikləri kimi göstərirlərsə , bu onların əslində necə yaxşı biri olmaq istədiklərindən xəbər vermirmi?

Yaxşılıq təməldən gəlir. Dəyişmək istəyi ola bilər. Ola da bilər ki, sən istədiyini əldə etmək üçün rola girəsən

View more

Next