Haris also answered this question with: "Allah ka Bohat karma hai Janab Allah ke ahghe dua krne me uski ebazat se Bohat Kuch hasil kiya m..."

The answer hasn’t got any rewards yet.