Paweł Pawłowski also answered this question with: "Codziennie jestem mniej lub bardziej zadowolony.😎"

The answer hasn’t got any rewards yet.