Är kärleken komplicerad? Varför?

Ja det är den. Men varför vet jag inte, den är nog olika komplicerad för olika personer.
I mitt fall är den komplicerad för att jag inte kan ta mig ut lika lätt själv längre på grund av det tillstånd som jag just nu befinner mig i, men kämpar att ta mig ur.