Adam also answered this question with: "Raczej wole napój chmielny xD"