Ask @Soralyta:

Related users

Nếu ngày mai phải lên máy bay và k thể trở về thành phố hiện tại đang sống trong vòng hai năm, bạn sẽ muốn làm gì nhất?

Hông biết nữa. :)) có lẽ là cố gắng chào tạm biệt những người quan trọng. Lên danh sách những vật dụng cần có, soạn vali rồi đi ăng cho đã :)) phải chăng nên làm cái gì đó thặc điên rồ :3

View more

Next